ตารางราคา : ค่าบริการเช่าเรือลอยอังคาร

อัตราค่าบริการเช่าเรือลอยอังคาร (พร้อมดอกไม้ชุดใหญ่และเจ้าหน้าที่กล่าวนำพิธี)
เรือระยะใกล้หน้าพระสมุทรเจดีย์ ไป-กลับ 30 นาทีระยะไกล ปากอ่าว ป้อมพระจุล ไป-กลับ 1.30 ชม.
ธนากร (11 ที่นั่ง)2,000 บาท3,000 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 1 (12 คน)2,000 บาท3,000 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 7 (16 คน)2,000 บาท3,500 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 8 (20 คน)2,000 บาท3,500 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 9 (30 คน)2,500 บาท4,500 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 10 (50 คน)ค่าเช่าเรือพร้อมดอกไม้ชุดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่กล่าวนำพิธี ในราคา 5900 บาท