อัตราค่าบริการเช่าเรือลอยอังคาร (เรืออย่างเดียว)

หมายเหตุ: ราคาในตารางนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าดอกไม้ หรือบริการพิธีกรรมอื่นๆ (ยกเว้นเพิ่มมณเทียรชัย 10 (50 คน))
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหมารวม กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้: ตารางราคาเหมารวม

เรือระยะใกล้หน้าพระสมุทรเจดีย์ ไป-กลับ 30 นาทีระยะไกล ปากอ่าว ป้อมพระจุล ไป-กลับ 1.30 ชม.
ธนากร (12 ที่นั่ง)1,000 บาท2,000 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 1 (12 คน)1,000 บาท2,000 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 7 (16 คน)1,000 บาท2,500 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 8 (20 คน)1,000 บาท2,500 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 9 (30 คน)1,500 บาท3,500 บาท
เพิ่มมณเทียรชัย 10 (50 คน)ค่าเช่าเรือพร้อมดอกไม้ชุดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่กล่าวนำพิธี ในราคา 5900 บาท

ชุดดอกไม้พิธีลอยอังคาร

ชุดเล็ก : 300 บาท

ชุดกลาง : 500 บาท

ชุดใหญ่ : 800 บาท

ผู้นำพิธิ แล้วแต่จะใส่ซองให้เขา