8 สถานที่ลอยอังคารยอดนิยม ใกล้กรุงเทพ

8 สถานที่ลอยอังคาร เรือปรับอากาศ VIP 88 ร้านอาหารแนะนำ

8 สถานที่ลอยอังคาร : ลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติกันมานานในประเทศไทย เป็นการลอยเถ้าถ่านของศพที่เผาแล้วลงสู่แม่น้ำ ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี

สำหรับในประเทศไทย สถานที่ลอยอังคารที่นิยมมีอยู่หลายแห่ง บทความนี้จะกล่าวถึง

8 สถานที่ลอยอังคารยอดนิยมในประเทศไทย ดังนี้

1. ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

2. แผนกเรือ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

แผนกเรือ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ตั้งอยู่ริมอ่าวไทย บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม

3. กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ท่าเรือแหลมเทียน จ.ชลบุรี

กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ท่าเรือแหลมเทียน จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมอ่าวไทย บรรยากาศสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะสีชัง

4. กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมอ่าวไทย บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

5. ท่าเรือปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ท่าเรือปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม

6. หน้าวัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

หน้าวัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

7. หน้าวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ. สมุทรสงคราม

หน้าวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ. สมุทรสงคราม เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

8. ท่าน้ำวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร

ท่าน้ำวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

การลอยอังคาร

การลอยอังคารควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ได้แก่

 • เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว
 • ดอกไม้สด
 • ธูปเทียน
 • กระดาษเงินกระดาษทอง
 • บทสวดมนต์

เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ให้ทำพิธีลอยอังคารตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตั้งเครื่องสักการะบูชา
 2. ถวายดอกไม้ธูปเทียน
 3. สวดมนต์ส่งดวงวิญญาณ
 4. นำเถ้าถ่านของศพที่เผาแล้วลอยลงสู่แม่น้ำ
 5. ปล่อยกระดาษเงินกระดาษทอง

ข้อควรระวังในการลอยอังคาร

ในการลอยอังคาร ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้

 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่มีความปลอดภัย
 • ควรลอยอังคารในช่วงที่ไม่มีกระแสน้ำเชี่ยวกราก
 • ควรลอยอังคารในช่วงที่ไม่มีฝนตก
 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เหมาะสมกับความเชื่อของแต่ละบุคคล

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ลอยอังคารในประเทศไทย