ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมดวง กรุงเทพ 2567

ไหว้พระ 9 วัด วันมาฆบูชา 2567 :ประเพณีวัฒนธรรมไทย

เติมเต็มบุญบารมี เสริมดวงชะตา ด้วยการไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสบรรยากาศอันสงบร่มเย็น ผ่อนคลายจิตใจ และได้อิ่มเอมใจกับประเพณีไทยอันงดงาม

บทความนี้ยังมีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับไหว้พระ 9 วัน ดังนี้

 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดีแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาอีกด้วย
 • วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีความสุขสมหวังในความรักอีกด้วย
 • วัดอมรินทรารามวรวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีความก้าวหน้าทางการศึกษาอีกด้วย
 • วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมาแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีโชคลาภใหญ่ ๆ อีกด้วย
 • วัดคฤหบดี: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ แล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายอีกด้วย
 • วัดราชาธิวาสวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้มีก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย
 • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้ปลดหนี้ปลดสิน หมดทุกข์หมดโศกแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร: นอกจากจะเชื่อกันว่าช่วยให้พบแต่ความสุขสมหวังแล้ว ยังเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้บูชามีอายุยืนยาวอีกด้วย

ข้อดีของการไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 • เสริมดวงชะตา: เชื่อกันว่าการไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความสำเร็จในชีวิต
 • สัมผัสวัฒนธรรม: ได้สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีไทย เรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำเจ้าพระยา
 • ชมวิวทิวทัศน์: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่อนคลายความเครียด
 • ทำบุญ: ได้ทำบุญกุศล สร้างบุญบารมี
 • พักผ่อนหย่อนใจ: ได้พักผ่อนหย่อนใจ เปลี่ยนบรรยากาศ ท่องเที่ยว

ข้อจำกัดของการไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ใช้เวลา: ใช้เวลาทั้งวัน
 • ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเรือ ค่าเข้าชมวัด ค่าอาหาร
 • สภาพอากาศ: ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าฝนตก อาจจะลำบากในการเดินทาง
 • ความแออัด: บางวัดอาจจะมีนักท่องเที่ยวเยอะ

FAQ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

Q: การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะกับใคร?

A: การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตา สัมผัสวัฒนธรรม ชมวิวทิวทัศน์ ทำบุญ หรือพักผ่อนหย่อนใจ

Q: การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลา?

A: การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลาทั้งวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนวัดที่แวะ และระยะเวลาที่ใช้ในการไหว้พระแต่ละวัด

Q: การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

A: การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300-500 บาทต่อคน (สอบถามข้อมูลอีกครั้ง กรณีไม่ update ) ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจทัวร์ที่เลือก

Q: ควรแต่งกายอย่างไรเมื่อไปไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา?

A: ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ผู้หญิงควรสวมกระโปรงยาวหรือกางเกงขายาว ผู้ชายควรสวมกางเกงขายาว

Q: มีอะไรต้องเตรียมไปบ้างเมื่อไปไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา?

A: ควรเตรียมเงินสดให้เพียงพอ ครีมกันแดด หมวก ร่ม น้ำดื่ม และยาประจำตัว

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 • นอกจากการไหว้พระตามวัดทั้ง 9 แห่งแล้ว ยังสามารถทำบุญอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การปล่อยนกปล่อยปลา การทำทาน การบริจาคเงิน
 • ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 • รักษาความสะอาด และเคารพสถานที่
 • เตรียมเงินสดให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าชมวัด ค่าเช่าเรือ ค่าอาหาร

บทสรุป

การไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ นอกจากจะเป็นการทำบุญเสริมดวงแล้ว ยังได้สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีไทย และได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 ลอยอังคารราคากันเอง
เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10

เสริมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลอยอังคาร

การลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่นิยมปฏิบัติกันในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุคติ โดยทั่วไปจะนำเถ้าอังคารของผู้ล่วงลับไปลอยในแม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม

ขั้นตอนการลอยอังคาร

 1. เตรียมอังคารของผู้ล่วงลับ
 2. เลือกสถานที่ลอยอังคาร
 3. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 4. ลอยอังคาร

สถานที่ลอยอังคารยอดนิยม

 • แม่น้ำเจ้าพระยา
 • ทะเล
 • วัด

ประเภทของการลอยอังคาร

 • การลอยอังคารแบบดั้งเดิม: เป็นการลอยอังคารแบบเรียบง่าย โดยจะนำเถ้าอังคารของผู้ล่วงลับใส่ลงในถุงผ้า แล้วลอยอังคารในแม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
 • การลอยอังคารแบบประเพณี: เป็นการลอยอังคารแบบที่มีพิธีกรรมทางศาสนาประกอบ โดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์ และปลุกเสกน้ำมนต์ ก่อนที่จะนำเถ้าอังคารของผู้ล่วงลับไปลอย
 • การลอยอังคารแบบร่วมสมัย: เป็นการลอยอังคารแบบผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมและประเพณีสมัยใหม่ โดยอาจจะมีการบรรจุเถ้าอังคารของผู้ล่วงลับลงในเรือ หรือโคมลอย ก่อนที่จะนำไปลอยในแม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม

สถานที่ลอยอังคารในกรุงเทพ

 • วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
 • วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร
 • วัดราชสิทธิมหาวิหาร
 • วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 • วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารในกรุงเทพ

ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารในกรุงเทพขึ้นอยู่กับวัด แพ็คเกจที่เลือก และบริการต่างๆ ที่รวมอยู่ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ2,000 – 10,000 บาท (สอบถามรายละเอียดผู้บริการนั้นๆ อีกครั้ง)

การเตรียมตัวก่อนไปลอยอังคาร

 • เตรียมอังคารของผู้ล่วงลับ
 • เลือกสถานที่ลอยอังคาร
 • ติดต่อวัดหรือสถานที่ลอยอังคารเพื่อจองคิว
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบมรณะบัตร ใบรับรองการฌาปนกิจ
 • เตรียมเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

ทำไมต้องใช้บริการลอยอังคาร กับ เรือลอยอังคารปากอ่าว.com

เรือลอยอังคารปากอ่าว.com ให้บริการลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าว ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นจุดสิ้นสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุคติ

เรือลอยอังคารปากอ่าว.com มีจุดเด่นดังนี้

 • ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี: ให้บริการลอยอังคารมายาวนานกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
 • เรือลำใหญ่ สะอาด ปลอดภัย: รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 50 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ราคาเป็นกันเอง: ราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
 • บริการครบวงจร: บริการทุกอย่างเกี่ยวกับการลอยอังคาร ตั้งแต่การเตรียมดอกไม้ อุปกรณ์ จนถึงการประกอบพิธีกรรม
 • ทำเลที่ตั้งสะดวก: ลงเรือได้ที่ท่าเรือวัดบางนางเกรง เดินทางสะดวก

หากท่านกำลังมองหาบริการลอยอังคารที่ได้มาตรฐาน ราคาเป็นกันเอง และสะดวก เรือลอยอังคารปากอ่าว.com เป็นตัวเลือกที่ท่านไม่ควรพลาด

ติดต่อเรา:

บทสรุป

เรือลอยอังคารปากอ่าว.com ให้บริการลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าว ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เรือลำใหญ่ สะอาด ปลอดภัย ราคาเป็นกันเอง บริการครบวงจร และทำเลที่ตั้งสะดวก เหมาะแก่การส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุคติ