รับผู้โดยสารได้ 30 คน (มีห้องน้ำ)
ค่าเช่าเรือไปใกล้ (แถวองค์พระสมุทรเจดีย์) : ไป-กลับ 40  นาที ราคา 1,500 บาท
ค่าเช่าเรือไปปากอ่าว (ป้อมพระจุล) : ไป-กลับ 1.30 ชม. ราคา 3,500 บาท

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 เหมาะสำหรับครอบครัวและญาติมิตรที่ต้องการร่วมพิธีลอยอังคารอย่างสงบ เรียบง่าย รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 30 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

จุดเด่นของ:เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9

 • เรือขนาดกว้างขวาง สะดวกสบาย ปลอดภัย
 • มีห้องน้ำบนเรือ
 • รองรับผู้โดยสารได้ 30 คน
 • เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเคารพและความเป็นมืออาชีพ

ราคาค่าบริการ:เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9

 • ไปใกล้ (แถวองค์พระสมุทรเจดีย์)
  • ไป-กลับ 40 นาที
  • ราคา 1,500 บาท
 • ไปปากอ่าว (ป้อมพระจุล)
  • ไป-กลับ 1.30 ชั่วโมง
  • ราคา 3,500 บาท

เรือลอยอังคารปากอ่าว มุ่งมั่นให้บริการพิธีลอยอังคารด้วยความเคารพต่อผู้วายชนม์ และความสะดวกสบายแก่ครอบครัว