ลุ้งใส่อัฐิและอังคาร (ละลายน้ำ) ได้


ลุ้งใส่อัฐิ : ลุ้งละลายน้ำ คือ ภาชนะดินเผาสำหรับบรรจุอัฐิและอังคาร ผลิตจากดินเหนียวผสมวัสดุธรรมชาติ เมื่อสัมผัสกับน้ำ ลุ้งจะค่อยๆ ละลาย ปล่อยอัฐิและอังคารลงสู่แหล่งน้ำ โดยไม่ทิ้งขยะใดๆ