เรือลอยอังคาร คือ

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 เรือลอยอังคาร


เรือลอยอังคารที่ให้บริการในการนำอัฐิหรืออังคารของผู้เสียชีวิตไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล เรือลอยอังคารมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณท่าเรือต่างๆ ใกล้แม่น้ำหรือทะเล

เรือลอยอังคารจะมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการและงบประมาณ โดยเรือลอยอังคารส่วนใหญ่จะมีพื้นที่สำหรับบรรจุห่ออังคาร เครื่องสังเวย และญาติพี่น้องที่ร่วมพิธีลอยอังคาร

ขั้นตอนการให้บริการเรือลอยอังคารโดยทั่วไปมีดังนี้

  1. ญาติพี่น้องนำห่ออังคาร เครื่องสังเวย และอุปกรณ์อื่นๆ ขึ้นเรือ
  2. เรือออกเดินทางไปยังจุดที่จะมีการลอยอังคาร
  3. ญาติพี่น้องประกอบพิธีลอยอังคาร
  4. เรือเดินทางกลับท่าเรือ

ค่าบริการเรือลอยอังคารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะทางในการลอยอังคารและจำนวนผู้ใช้บริการ โ

ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการเรือลอยอังคาร มีดังนี้

  • ควรเลือกเรือที่มีขนาดและรูปแบบเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการ
  • ควรเลือกเรือที่มีความปลอดภัย
  • ควรเลือกเรือที่มีบริการที่ครบถ้วน เช่น บริการนำเที่ยว บริการจัดพิธีลอยอังคาร เป็นต้น

เรือลอยอังคารเป็นทางเลือกหนึ่งในการลอยอังคารที่สะดวกและปลอดภัย โดยสามารถใช้บริการเรือลอยอังคารได้ทั่วประเทศไทย

ขอบคุณที่มา https://bard.google.com/