เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีลอยอังคาร

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 สถานที่ท่องเที่ยวในสมุทรปราการ

บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกึ่ยวกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องต่างกับพิธีลอยอังคาร ญาติผู้เสียชีวิตควรศึกษาข้อมูลและติดต่อสอบถามกับบริษัทรับจัดพิธีลอยอังคารโดยตรงเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เกียวกับพิธีลอยอังคาร

1. พนักงานบริษัทรับจัดพิธีลอยอังคาร

 • ทำหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธี เช่น เรือ ดอกไม้ ธูปเทียน กระทง อุปกรณ์บูชา
 • ประสานงานกับวัด ท่าเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอดพิธี
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต

2. กัปตันเรือ

 • ควบคุมการเดินเรือ
 • เลือกจุดลอยอังคารที่เหมาะสม
 • ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร

3. ลูกเรือ

 • ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตในการขึ้นลงเรือ
 • ดูแลความเรียบร้อยบนเรือ
 • ช่วยเหลือในการประกอบพิธี

4. เจ้าหน้าที่กล่าวนำพิธี หริอ พระสงฆ์

 • ประกอบพิธีทางศาสนา
 • สวดมนต์ให้พร
 • ให้โอวาทแก่ญาติผู้เสียชีวิต

5. ญาติผู้เสียชีวิต

 • ร่วมประกอบพิธี
 • โปรยดอกไม้ลงทะเล
 • อาลัยผู้เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

 • ตัวแทนจากวัด
 • เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหารเรือ

หมายเหตุ

เพิ่มเติม
 • ญาติผู้เสียชีวิตควรเลือกบริษัทรับจัดพิธีลอยอังคารที่มีใบอนุญาตและน่าเชื่อถือ
 • ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ