เอาอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมดเลยได้ไหม

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 ลอยอังคารภายในกี่วัน

การสูญเสียคนที่เรารักย่อมเป็นเรื่องที่โศกเศร้า แต่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจ ญาติผู้ที่อยู่เบื้องหลังยังคงมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการกับอัฐิของผู้วายชนม์ พิธีลอยอังคาร ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับสังคมไทย แต่คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือ เราสามารถนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมดได้หรือไม่ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจ พร้อมทั้งนำเสนอข้อดี ข้อควรพิจารณา รวมไปถึงทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พิธีลอยอังคารคืออะไร?

พิธีลอยอังคาร คือ พิธีกรรมทางศาสนาที่นิยมปฏิบัติหลังการฌาปนกิจ โดยญาติจะนำอัฐิ (เศษกระดูก) ของผู้วายชนม์ บรรจุลงในภาชนะที่ย่อยสลายได้ เช่น โหลแก้ว กระดาษ หรือห่อผ้าลงในทะเล แม่น้ำ หรือสถานที่ที่เหมาะสม พิธีกรรมนี้มีความเชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณของผู้ที่จากไปให้ไปสู่สุขคติ

ความหมายและที่มาของพิธีลอยอังคาร

ความเชื่อเกี่ยวกับการลอยอังคาร มีที่มาจากหลายแหล่งทางศาสนา ศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่า แม่น้ำคงคา (Ganges River) เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ การนำเถ้ากระดูกไปลอยในแม่น้ำคงคาจะชำระล้างบาปกรรม และช่วยให้วิญญาณไปสู่ การหลุดพ้น ในขณะที่ศาสนาพุทธมีความเชื่อในเรื่องของกรรม การลอยอังคารอาจเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวาง ปล่อยให้ร่างกายที่ไม่ยึดติด กลับคืนสู่ธรรมชาติ

ขั้นตอนทั่วไปของพิธีลอยอังคาร

 1. เตรียมสถานที่: สถานที่สำหรับลอยอังคาร ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณชายหาด ริมแม่น้ำ หรือสถานที่จัดพิธีลอยอังคารโดยเฉพาะ
 2. ทำบุญอุทิศส่วนกุศล: ก่อนเริ่มพิธี ญาติจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์
 3. ประสานงานกับผู้ประกอบพิธี: ผู้ประกอบพิธีจะทำการบรรจุอัฐิลงในภาชนะที่ย่อยสลายได้
 4. ประกอบพิธีกรรม: พระสงฆ์จะทำพิธีสวดมนต์อวยพร ญาติผู้เข้าร่วมพิธีสามารถร่วมโปรยดอกไม้ หรือเทน้ำลงบนภาชนะที่บรรจุอัฐิ
 5. ลอยอังคาร: ญาติจะนำภาชนะที่บรรจุอัฐิไปลอยลงในน้ำ

หตุผลที่คนนิยมนำอัฐิไปลอยอังคาร

 • ความสะดวกและรวดเร็ว: พิธีลอยอังคารใช้เวลาไม่นาน เหมาะกับยุคสมัยที่เร่งรีบ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: เมื่อเทียบกับการเก็บรักษาอัฐิไว้ในสถานที่ต่างๆ การลอยอังคารมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า
 • ปล่อยวางตามธรรมชาติ: การลอยอังคารเป็นการคืนร่างกายให้กับธรรมชาติ สอดคล้องกับหลักคำสอนทางศาสนา
 • แสดงความเคารพ: การลอยอังคารเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์ เป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุขคติ

การนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมดได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือประเพณีใดที่ห้ามการนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมด การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความประสงค์ของครอบครัวและผู้วายชนม์

ข้อดีของการนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมด

 • ประหยัดพื้นที่: การลอยอังคารทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องหาพื้นที่สำหรับเก็บรักษาอัฐิ
 • ลดภาระให้ลูกหลาน: ลูกหลานไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาอัฐิในอนาคต
 • ปล่อยวางตามความประสงค์ของผู้วายชนม์: บางท่านอาจมีเจตนารมณ์ต้องการปล่อยวาง ไม่อยากให้มีภาระผูกพันกับสิ่งยึดติดทางวัตถุ

ข้อควรพิจารณาในการนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมด

 • ประเพณีและความเชื่อของครอบครัว: บางครอบครัวอาจมีประเพณีหรือความเชื่อที่กำหนดไว้ ควรปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัวก่อนตัดสินใจ
 • ความต้องการของญาติผู้ใกล้ชิด: ควรคำนึงถึงความรู้สึกของญาติผู้ใกล้ชิด บางท่านอาจรู้สึกไม่สบายใจหากไม่มีอัฐิให้เก็บไว้
 • สถานที่สำหรับการลอยอังคาร: ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และปลอดภัย

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมด

 • การบรรจุอัฐิไว้ในสถานที่เก็บรักษา: มีสถานที่เก็บรักษาอัฐิหลายรูปแบบ เช่น สุสาน วัด
 • การโปรยหรือกระจายเถ้ากระดูก: การกระจายเถ้ากระดูกบนภูเขา ท้องทะเล หรือสถานที่ที่ผู้วายชนม์เคยรัก
 • การทำบุญอุทิศส่วนกุศล: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นวิธีการส่งผลบุญให้แก่ผู้วายชนม์

กระบวนการขออนุญาตลอยอังคาร

การลอยอังคารในประเทศไทย จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานท้องถิ่น เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • ใบมรณบัตร
 • ใบรับรองการฌาปนกิจ
 • หนังสือขออนุญาตลอยอังคาร

สรุป

การนำอัฐิไปลอยอังคารทั้งหมดเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม สะดวก รวดเร็ว และประหยัด แต่ควรพิจารณาถึงประเพณี ความเชื่อ และความต้องการของญาติผู้ใกล้ชิด ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การบรรจุอัฐิไว้ในสถานที่เก็บรักษา

กระจายเถ้ากระดูก หรือการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ญาติผู้ที่กำลังเผชิญกับการสูญเสีย ควรพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และส่งผลบุญให้แก่ผู้วายชนม์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. การลอยอังคารผิดศีลธรรมหรือไม่?

การลอยอังคารไม่ผิดศีลธรรม เป็นเพียงวิธีการจัดการกับอัฐิอีกวิธีหนึ่ง ไม่ได้ขัดต่อหลักคำสอนทางศาสนา

2. สถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสำหรับการลอยอังคาร?

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการลอยอังคาร ควรเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความเชื่อของครอบครัว ตัวอย่างสถานที่ยอดนิยม เช่น ชายหาด ริมแม่น้ำ หรือสถานที่จัดพิธีลอยอังคารโดยเฉพาะ

3. ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการลอยอังคาร?

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลอยอังคาร มีดังนี้

4. ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมพิธีลอยอังคาร?

พิธีลอยอังคารสามารถเชิญญาติ เพื่อน หรือบุคคลที่สนิทกับผู้วายชนม์เข้าร่วมได้

5. มีค่าใช้จ่ายสำหรับการลอยอังคารหรือไม่?

มีค่าใช้จ่ายสำหรับการลอยอังคาร ขึ้นอยู่กับสถานที่ บริการ และจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 6,000 บาท

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ย่อมเป็นเรื่องที่ยากลำบาก การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการกับอัฐิ ควรทำด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความรู้สึกของญาติผู้ใกล้ชิด และความเชื่อส่วนตัว พิธีลอยอังคาร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะท้อนถึงความเคารพ และความห่วงใยที่มีต่อผู้วายชนม์