สถานที่ลอยอังคารในจังหวัดสมุทรปราการ

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 สถานที่ลอยอังคาร

การลอยอังคาร ถือเป็นพิธีกรรมทางจิตวิญญาณอันเก่าแก่ของชาวไทย เป็นการนำอังคารธาตุของผู้ที่จากไปกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยปล่อยลงสู่แม่น้ำหรือทะเล ก่อให้เกิดความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะได้เดินทางไปสู่สุขคติ ด้วยจังหวัดสมุทรปราการที่ติดกับทะเล จึงมีสถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยมหลายแห่ง บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจสถานที่เหล่านั้น รวมถึงเตรียมตัวก่อนพิธีลอยอังคาร

ความสำคัญของการลอยอังคาร

สำหรับชาวพุทธ การลอยอังคารเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับกลับคืนสู่ธรรมชาติ เปรียบเสมือนการปล่อยวางทางกายภาพ ช่วยให้ดวงวิญญาณเบา สบาย และเดินทางไปสู่สุคติ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางจิตใจให้กับญาติพี่น้องผู้สูญเสีย ช่วยให้ทำใจยอมรับและคลายกังวล

พิธีกรรมทางจิตวิญญาณอันเก่าแก่

พิธีกรรมลอยอังคารมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะในกลุ่มชาวประมงที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเล เชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณผู้ล่วงลับกลับคืนสู่ห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เหมือนดังเช่นบ้านเดิมของพวกเขา ปัจจุบัน พิธีกรรมนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความหมายและความเชื่อ

การลอยอังคารไม่เพียงเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ แต่ยังเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้ที่จากไป เป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัย พร้อมทั้งอวยพรให้ดวงวิญญาณเดินทางไปสู่สุขคติ

สถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยมในสมุทรปราการ

1. บริการเรือลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ

จุดเด่น:

 • บริการโดยโรงเรียนนายเรือ หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์
 • เรือมีขนาดใหญ่ รองรับผู้ร่วมพิธีได้จำนวนมาก
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญคอยให้บริการและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • บรรยากาศสงบ ร่มรื่น เหมาะกับการประกอบพิธี

2. เรือลอยอังคาร ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดเด่น:

 • ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศสวยงาม
 • สะดวกต่อการเดินทาง
 • รองรับผู้ร่วมพิธีได้หลากหลาย
 • ราคาประหยัด

ข้อมูลติดต่อ:

เตรียมตัวก่อนพิธีลอยอังคาร

สิ่งที่ต้องเตรียม:

 • อัฐิธาตุของผู้ล่วงลับ
 • ดอกไม้
 • ธูปเทียน
 • ผ้าขาว
 • เงินสำหรับทำบุญ

ขั้นตอนการดำเนินการ:

 • ติดต่อสถานที่ลอยอังคารที่ต้องการล่วงหน้า
 • แจ้งวัน เวลา และจำนวนผู้ร่วมพิธี
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบมรณะบัตร
 • ชำระค่าบริการ

คำถามที่พบบ่อย

1. การลอยอังคารสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง?

การลอยอังคารสามารถทำได้ที่แม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการ

2. ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารประมาณเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารจะขึ้นอยู่กับสถานที่ เรือ และจำนวนผู้ร่วมพิธี โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-5,000 บาท

3. มีสิ่งของใดที่ไม่สามารถนำไปลอยอังคารได้บ้าง?

สิ่งของที่ไม่ควรนำไปลอยอังคาร เช่น วัตถุมีคม ของมีค่า และสิ่งของที่ย่อยสลายยาก

4. ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารอย่างไร?

ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่สะดวกต่อการเดินทาง บรรยากาศเหมาะสม และราคา phù hợp

5. มีพิธีกรรมทางศาสนาใดประกอบการลอยอังคารบ้าง?

พิธีกรรมทางศาสนาที่ประกอบการลอยอังคารจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปจะมีพระสงฆ์สวดมนต์ และญาติจะร่วมโปรยดอกไม้เพื่ออวยพรให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ

บทสรุป

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและความอาลัยต่อผู้ล่วงลับ เป็นการส่งดวงวิญญาณสู่ห้วงทะเลอันสงบ ญาติควรเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ลอยอังคาร

FAQ:

1. มีข้อควรระวังอะไรบ้างในการลอยอังคาร?

ควรระวังเรื่องความปลอดภัย สวมเสื้อชูชีพ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

2. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับญาติผู้สูญเสีย

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักย่อมสร้างความโศกเศร้า ญาติควรดูแลสุขภาพจิต พูดคุย ระบายความรู้สึก และหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ญาติควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานที่ลอยอังคารที่เลือก
 • ราคาค่าบริการและข้อมูลติดต่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ญาติควรตรวจสอบกับสถานที่ลอยอังคารอีกครั้ง