วันห้ามลอยอังคาร: ไม่มีกฎตายตัว

เรือปรับอากาศ VIP วันห้ามลอยอังคาร

ความเชื่อของคนไทย ไม่มีวันห้ามลอยอังคาร ที่ตายตัว แต่ละบ้านมีความเชื่อและประเพณีที่แตกต่างกัน บางบ้านเลือกทำพิธีลอยอังคารหลังจากฌาปนกิจเสร็จสิ้น บางบ้านเก็บอัฐิไว้ครบ 100 วัน หรือบางบ้านเก็บไว้นานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางใจของญาติ

ความสำคัญ

สิ่งสำคัญที่สุดในการลอยอังคาร ไม่ใช่ การหาฤกษ์ยามมงคล แต่เป็น ความพร้อมทางใจ ของญาติ การลอยอังคารเปรียบเสมือนการปล่อยวาง ญาติควรมีเวลาทำใจ ผ่านความเศร้าโศก และพร้อมที่จะส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี

ข้อควรพิจารณา

 • ความเชื่อของครอบครัว หารือกับสมาชิกในครอบครัว เลือกวันที่ทุกคนพร้อมใจ
 • สถานที่ลอยอังคาร เลือกสถานที่ที่สงบ เหมาะสม เดินทางสะดวก
 • สภาพอากาศ เลือกวันที่อากาศดี ปลอดภัย เหมาะกับการลอยอังคาร

ความเชื่อเรื่อง “วันห้ามลอยอังคาร” เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย

หลักการทั่วไป:วันห้ามลอยอังคาร

 • ไม่มีวันที่ห้ามลอยอังคารตายตัว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของครอบครัว
 • บางครอบครัวเลือกลอยอังคารหลังวันเผา
 • บางครอบครัวเก็บไว้ครบตามกำหนด
 • ความพร้อมทางใจ สำคัญกว่า

หากต้องการลอยในวันมงคล:

 • ควรพร้อมที่จะปล่อยวาง
 • ไม่ควรไป while ยังเสียใจมาก

สรุป:

 • ไม่มีวันห้ามลอยอังคาร
 • ขึ้นอยู่กับความพร้อม และ ความเหมาะสม
 • ความพร้อมทางใจ สำคัญที่สุด

ข้อคิดเพิ่มเติม:

 • ปรึกษาท่านผู้รู้ หรือ พระสงฆ์
 • เลือกสถานที่ลอยอังคาร ที่เหมาะสม
 • ทำพิธี ด้วยความเคารพ

การลอยอังคาร เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์

สิ่งสำคัญ คือ ครอบครัวทำใจ และ พร้อมที่จะปล่อยวาง