วัดบางนางเกรง: มรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมริมคลอง

อัตราค่าบริการเช่าเรือลอยอังคาร วัดบางนางเกรง

วัดบางนางเกรง ตั้งอยู่ริมคลองบางนางเกรง ในเขตตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2420 โดยนายเหลือ เศรษฐีผู้ใจบุญ

ประวัติความเป็นมา วัดบางนางเกรง

ในอดีตวัดนี้มีชื่อว่า “วัดเหลือราษฎร์ศรัทธาธรรม” ตั้งตามชื่อผู้ถวายที่ดิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบางนางเกรง” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อท้องถิ่น

วัดบางนางเกรงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อปี พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

อาคารเสนาสนะวัดบางนางเกรง

วัดมีอาคารเสนาสนะที่สำคัญดังนี้

 • อุโบสถ สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2516 แทนหลังเก่า ภายในประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร สูง 3 เมตร
 • หอระฆัง
 • สุสาน
 • อาคารเรียนพระปริยัติธรรม
 • ห้องสมุด
 • โรงเรียนประชาบาล
 • ศาลาการเปรียญ 6 หลัง

รายนามเจ้าอาวาส

 1. พระอธิการแก้ว
 2. พระอธิการจำปี ปภสฺโร
 3. พระอธิการเนื่อง
 4. พระครูอดุลสมุทรสาร (สำเภา เหมือนเดช)
 5. พระครูสมุทรคุณาภรณ์
 6. พระปลัดเล็ก ปภาโส (ปั้นทอง) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2543–2564
 7. พระครูวินัยธรไมตรี ฐิตเปโม (เชาวน์สังเกตุ) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน

บทบาททางสังคม

วัดบางนางเกรง นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในชุมชน ดังนี้

 • เป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและห้องสมุด
 • เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนา
 • เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
การเดินทาง
 • รถยนต์: ใช้ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่ปากน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดบางนางเกรง
 • รถโดยสารประจำทาง: สาย 114 142 (ปอ.) 25

วัดบางนางเกรง เป็นแหล่งรวมศรัทธา และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ เหมาะสำหรับการมาเยี่ยมชม

แหล่งอ้างอิง
 1. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87
 2. https://www.onab.go.th/
 3. Facebook: วัดบางนางเกรง: https://www.facebook.com/watbangnangkreng


แนะนำลอยอังคาร ท่าน้ำวัดบางนางเกรง: สถานที่สงบ ร่มรื่น

ท่าน้ำวัดบางนางเกรง เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยม ด้วยความสะดวกในการเดินทาง บรรยากาศร่มรื่น ประกอบกับทางวัดมีบริการจัดการพิธีลอยอังคารครบวงจร

บริการลอยอังคาร ท่าน้ำวัดบางนางเกรง

 • เรือลอยอังคารหลากหลายขนาด รองรับจำนวนผู้ร่วมพิธี 10-50 คน
 • ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องเซ่นไหว้
 • เจ้าหน้าที่ดูแลพิธีกรรม

เรือลอยอังคาร สถานที่ ลงเรือที่ ท่าน้ำวัดบางนางเกรง ออกเรือไป ลอยอังคารปากอ่าวแม่น้ำ

มีเรือ 4 ขนาด 12 ที่นั่ง 17 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง 30 ที่นั่ง 50 ที่นั่ง
(ราคาขึ้นอยู่กับขนาดเรือ)

สนใจติดต่อ-สอบถาม

โทร : 0870749721(ปุย) 0832715911(เปิ้ล)