ลอยอังคาร 77 จังหวัด สัมผัสประเพณีไทย

ตารางราคาเหมารวม สถานที่ลอยอังคาร 77 จังหวัด

สถานที่ลอยอังคาร 77 จังหวัด : ลอยอังคาร เป็นประเพณีไทยโบราณที่สืบทอดมายาวนาน เป็นการนำอัฐิของผู้ล่วงลับไปลอยในแม่น้ำ สื่อถึงการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระ สู่สุขคติภพที่ดี

ประเพณีลอยอังคาร

 • ความศรัทธา: สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธ เชื่อกันว่าการลอยอังคารจะช่วยนำพาวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สวรรค์
 • ความกตัญญู: เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ เป็นการส่งท้ายครั้งสุดท้าย
 • ความงดงาม: พิธีลอยอังคารมักจัดขึ้นริมแม่น้ำ บรรยากาศเงียบสงบ

สถานที่ลอยอังคาร 77 จังหวัด

ประเทศไทยมีสถานที่ลอยอังคารที่งดงามมากมาย แต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์และความเชื่อที่แตกต่างกัน

ลอยอังคาร ภาคเหนือ 17 จัวหวด

1. ลอยอังคารเชียงราย: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำกก บริเวณวัดร่องขุ่น

2. ลอยอังคารน่าน: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดพระธาตุภูเพียง

3. ลอยอังคารพะเยา: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำอิง บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม

4. ลอยอังคารเชียงใหม่: สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ

5. ลอยอังคารแม่ฮ่องสอน: สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ริมแม่น้ำสาละวิน บริเวณวัดจองคำ

6. ลอยอังคารแพร่: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำยม บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง

7. ลอยอังคารลำปาง: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมแม่น้ำวัง บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง

8. ลอยอังคารลำพูน: สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ริมแม่น้ำกวง บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

9. ลอยอังคารตาก: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเขื่อนแม่กวง ริมแม่น้ำแม่กวง บริเวณเขื่อนแม่กวง

10. ลอยอังคารอุตรดิตถ์: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดท่าถนน

11. ลอยอังคารพิษณุโลก: สัมผัสวัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

12. ลอยอังคารสุโขทัย: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานี ริมแม่น้ำยม บริเวณวัดมหาธาตุ

13. ลอยอังคารเพชรบูรณ์: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณเขื่อนแก่งกระจาน

14. ลอยอังคารพิจิตร: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดท่าหลวง

15. ลอยอังคารกำแพงเพชร: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานี ริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ

16. ลอยอังคารนครสวรรค์: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดมหาธาตุ

17. ลอยอังคารอุทัยธานี: สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโบสถ์

ลอยอังคารภาคใต้ 14 จังหวัด

1. ลอยอังคารกระบี่: สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไร่เลย์ ท่ามกลางขุนเขาหินปูน

2. ลอยอังคารชุมพร: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดทุ่งมะขามน้อย

3. ลอยอังคารตรัง: สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน บริเวณเกาะมุก

4. ลอยอังคารนครศรีธรรมราช: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดขนอม

5. ลอยอังคารนราธิวาส: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดชลาทัศน์

6. ลอยอังคารปัตตานี: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดโละกะโหล

7. ลอยอังคารพังงา: สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน บริเวณเกาะพีพี

8. ลอยอังคารพัทลุง: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมทะเลสาบ บริเวณทะเลสาบสงขลา

9. ลอยอังคารภูเก็ต: สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ริมทะเลอันดามัน บริเวณหาดป่าตอง

10. ลอยอังคารยะลา: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดยะลา

11. ลอยอังคารระนอง: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมทะเลอันดามัน บริเวณเกาะพยาม

12. ลอยอังคารสงขลา: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมทะเลสาบ บริเวณทะเลสาบสงขลา

13. ลอยอังคารสตูล: สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน บริเวณเกาะหลีเป๊ะ

14. ลอยอังคารสุราษฎร์ธานี: สัมผัสความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทย บริเวณเกาะสมุย

ลอยอังคารภาคกลาง 22 จังหวัด

1. ลอยอังคารกรุงเทพมหานคร: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2. ลอยอังคารพิษณุโลก: สัมผัสวัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

3. ลอยอังคารสุโขทัย: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานี ริมแม่น้ำยม บริเวณวัดมหาธาตุ

4. ลอยอังคารเพชรบูรณ์: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณเขื่อนแก่งกระจาน

5. ลอยอังคารพิจิตร: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดท่าหลวง

6. ลอยอังคารกำแพงเพชร: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานี ริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ

7. ลอยอังคารนครสวรรค์: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดมหาธาตุ

8. ลอยอังคารลพบุรี: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานี ริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณพระปรางค์สามยอด

9. ลอยอังคารชัยนาท: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดมหาธาตุ

10. ลอยอังคารอุทัยธานี: สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโบสถ์

11. ลอยอังคารสิงห์บุรี: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระนอน

12. ลอยอังคารอ่างทอง: สัมผัสวัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดไชโยวรวิหาร

13. ลอยอังคารสระบุรี: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมเขื่อนมวกเหล็ก บริเวณเขื่อนมวกเหล็ก

14. ลอยอังคารพระนครศรีอยุธยา: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์

15. ลอยอังคารสุพรรณบุรี: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดพระนอน

16. ลอยอังคารนครนายก: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมแม่น้ำนครนายก บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล

17. ลอยอังคารปทุมธานี: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดบางกุ้ง

18. ลอยอังคารนนทบุรี: สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดกัลยาณมิตร

19. ลอยอังคารนครปฐม: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์

20. ลอยอังคารสมุทรปราการ: สัมผัสบรรยากาศชายทะเล ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดบางแสน

21. ลอยอังคารสมุทรสาคร: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดเจ้าสำราญ

22. ลอยอังคารสมุทรสงคราม: สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณตลาดร่มหุบ

ลอยอังคารภาคอีสาน 20 จังหวัด

1. ลอยอังคารหนองคาย: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดป่าภูก้อน

2. ลอยอังคารบึงกาฬ: สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดถ้ำผายา

3. ลอยอังคารนครพนม: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดพระธาตุพนม

4. ลอยอังคารสกลนคร: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

5. ลอยอังคารอุดรธานี: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมหนองประชาคุปต์ บริเวณวัดป่าภูก้อน

6. ลอยอังคารหนองบัวลำภู: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์

7. ลอยอังคารเลย: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขา ริมแม่น้ำเหือง บริเวณภูเรือ

8. ลอยอังคารมุกดาหาร: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดมุกดาหาร

9. ลอยอังคารกาฬสินธุ์: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์

10. ลอยอังคารขอนแก่น: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมหนองแวง บริเวณวัดหนองแวง

11. ลอยอังคารอำนาจเจริญ: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมแม่น้ำโขง บริเวณแก่งหินซ้อน

12. ลอยอังคารยโสธร: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำชี บริเวณวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

13. ลอยอังคารร้อยเอ็ด: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมหนองขอนแก่น บริเวณวัดมหาธาตุ

14. ลอยอังคารมหาสารคาม: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์

15. ลอยอังคารชัยภูมิ: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขา ริมเขื่อนจุฬาภรณ์ บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์

16. ลอยอังคารนครราชสีมา: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมเขื่อนลำตะคอง บริเวณวัดป่าสาลวัน

17. ลอยอังคารบุรีรัมย์: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์

18. ลอยอังคารสุรินทร์: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมลำน้ำมูล บริเวณวัดบุญญาวาส

19. ลอยอังคารศรีสะเกษ: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมลำน้ำมูล บริเวณเขื่อนรัชชประภา

20. ลอยอังคารอุบลราชธานี: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ลอยอังคารภาคตะวันออก 7 จังหวัด

1. ลอยอังคารสระแก้ว: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมเขื่อนวชิราลงกรณ์ บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์

2. ลอยอังคารปราจีนบุรี: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดแก่งหินพิมาย

3. ลอยอังคารฉะเชิงเทรา: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดสมานรัตนาราม

4. ลอยอังคารชลบุรี: สัมผัสความงดงามของชายทะเล ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดบางแสน

5. ลอยอังคารระยอง: สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดแม่รำพึง

6. ลอยอังคารจันทบุรี: สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดเจ้าหลาว

7. ลอยอังคารตราด: สัมผัสความสงบร่มรื่น ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณเกาะช้าง

ลอยอังคารภาคตะวันตก 5 จังหวัด

1. ลอยอังคารตาก: สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเขื่อนแม่กวง

2. ลอยอังคารกาญจนบุรี: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเขื่อน ริมแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์

3. ลอยอังคารราชบุรี: สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร

4. ลอยอังคารเพชรบุรี: สัมผัสความงดงามของชายทะเล ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดชะอำ

5. ลอยอังคารประจวบคีรีขันธ์: สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดหัวหิน

หมายเหตุ:
 • สถานที่ลอยอังคารที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่าง ยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมายที่เหมาะกับการลอยอังคาร
 • ควรตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับการลอยอังคารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่ปลอดภัย เหมาะสม และเป็นที่เคารพ

บทความนี้ หวังว่าจะเป็นข้อมูล สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ลอยอังคารในแต่ละจังหวัด บางข้อมูลอาจไม่ถูกต้องต้องขออภัย และตรวจสอบกับสถานที่นั้นๆอีกครั้ง

ตัวอย่างสถานที่ลอยอังคาร

 • ภาคเหนือ: แม่น้ำปิง แม่น้ำกก แม่น้ำวัง
 • ภาคอีสาน: แม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล
 • ภาคกลาง: แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน
 • ภาคตะวันออก: ทะเลอ่าวไทย หาดบางแสน หาดจอมเทียน
 • ภาคใต้: ทะเลอันดามัน เกาะพีพี เกาะสมุย

คำเตือนเกี่ยวกับสถานที่ลอยอังคารต่างๆ

ทั่วไป:

 • ตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับการลอยอังคารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น เทศบาล อบต. หรือวัด
 • เลือกสถานที่ลอยอังคารที่ปลอดภัย เหมาะสม และเป็นที่เคารพ
 • แจ้งญาติและเพื่อนสนิทเกี่ยวกับสถานที่และเวลาการลอยอังคาร
 • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการลอยอังคาร เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

สถานที่ลอยอังคาร:

ริมน้ำ:
 • ระวังกระแสน้ำไหลแรง
 • สวมเสื้อชูชีพ
 • ไม่ควรลอยอังคารในบริเวณที่มีเรือสัญจร
ทะเล:
 • ระวังคลื่นลมแรง
 • สวมเสื้อชูชีพ
 • ไม่ควรลอยอังคารในบริเวณที่มีคลื่นลมแรง
ภูเขา:
 • ระวังความสูงชัน
 • เลือกสถานที่ที่ปลอดภัย
 • ไม่ควรลอยอังคารในบริเวณที่มีสัตว์ป่า
วัด:
 • ตรวจสอบกฎระเบียบของวัดเกี่ยวกับการลอยอังคาร
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • แสดงความเคารพต่อสถานที่
ข้อมูล:
 • ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ควรตรวจสอบอีกครั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานที่ลอยอังคารอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
หมายเหตุ:
 • การลอยอังคารเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้วายชนม์ ควรปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม