ลอยอังคาร ใช้อะไรบ้าง?

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 สถานที่ลอยอังคาร

สิ่งของที่ต้องเตรียม: พิธีลอยอังคารเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน เป็นการนำอัฐิของผู้ล่วงลับไปลอยลงในแม่น้ำหรือทะเล เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

สิ่งของที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีลอยอังคาร

 • อัฐิของผู้ล่วงลับ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น ลุ้งดินเผา ผ้าขาว หรือผ้าแพร
 • ดอกไม้ 1 กำ หรือพวงมาลัย 1 พวง
 • ธูป 7 ดอก
 • เทียน 1 เล่ม
 • น้ำอบ
 • ผ้าขาว สำหรับห่อลุ้งอังคาร
 • สายสิญจน์
 • พาน สำหรับวางดอกไม้ ธูป เทียน
 • กระทงดอกไม้ 7 สี (สำหรับบางสถานที่)
 • เครื่องเซ่นไหว้ เช่น ผลไม้ ขนม นม เนย น้ำผึ้ง (สำหรับบางสถานที่)

เพิ่มเติมพิธีลอยอังคาร

 1. เสื้อผ้าสำหรับญาติผู้ร่วมพิธี ควรเป็นสีขาวหรือสีสุภาพ
 2. เงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเรือ ค่าธรรมเนียม

สถานที่ทำพิธีลอยอังคาร

 • สามารถทำพิธีลอยอังคารได้ที่แม่น้ำหรือทะเล
 • สถานที่ลอยอังคารยอดนิยม เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ทะเลบางแสน ทะเลพัทยา

ขั้นตอนพิธีลอยอังคาร

 1. ญาติผู้ร่วมพิธีจุดธูปเทียน กล่าวคำอธิษฐาน
 2. ประธานในพิธีนำอัฐิของผู้ล่วงลับไปวางบนพาน
 3. รดน้ำอบอัฐิ โรยดอกไม้
 4. ห่ออัฐิด้วยผ้าขาว มัดด้วยสายสิญจน์
 5. ประธานในพิธีนำอัฐิลงเรือ
 6. เรือออกเดินทางไปยังจุดลอยอังคาร
 7. ประธานในพิธีกล่าวคำอำลา โปรยอัฐิลงในน้ำ
 8. ญาติผู้ร่วมพิธีโปรยดอกไม้

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีลอยอังคาร

ความหมายของพิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารเป็นประเพณีทางศาสนาพุทธที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นการนำอังคาร (เถ้าถ่าน) ของผู้ล่วงลับไปลอยในแม่น้ำ ทะเล หรือเขื่อน เพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ เชื่อกันว่าน้ำจะพาดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีลอยอังคาร

 • เชื่อกันว่าการลอยอังคารจะช่วยส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี
 • เชื่อกันว่าการลอยอังคารเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สวรรค์
 • เชื่อกันว่าการลอยอังคารเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับ

ข้อควรระวัง

 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่น้ำไหลไม่เชี่ยว
 • ควรแจ้งญาติมิตรให้ทราบล่วงหน้า
 • ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
หมายเหตุ
 • ขั้นตอนพิธีลอยอังคารอาจแตกต่างกันไป สถานที่และความเชื่อ

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***