ลอยอังคาร ใกล้ฉัน สมุทรปราการ กรุงเทพ นนทบุรี

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 7 ลอยอังคาร

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่นิยมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน เป็นการนำเถ้าถ่านของผู้วายชนม์ไปลอยลงสู่แม่น้ำ เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี

สถานที่ลอยอังคาร ใกล้ฉัน

สมุทรปราการ

 • เรือลอยอังคารปากอ่าวท่าเรือวัดบางนางเกรง : ท่าเรือวัดบางนางเกรง ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ : ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพ

 • ท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร : ท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • ท่าน้ำวัดราชบุรณะราชวรวิหาร : ท่าน้ำวัดราชบุรณะราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

 • ท่าเรือวัดบางศรีเมือง : ท่าเรือวัดบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ท่าเรือปากเกร็ด : ท่าเรือปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ลอยอังคาร จังหวัดอื่น ลองดูที่นี่ ลอยอังคาร 77 จังหวดัคลิก

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • เถ้าถ่านของผู้วายชนม์
 • ดอกไม้สด
 • ธูปเทียน
 • กระดาษเงินกระดาษทอง
 • บทสวดมนต์

ขั้นตอนการลอยอังคาร

 1. ตั้งเครื่องสักการะบูชา
 2. ถวายดอกไม้ธูปเทียน
 3. สวดมนต์ส่งดวงวิญญาณ
 4. นำเถ้าถ่านของผู้วายชนม์ใส่ลงในเรือ
 5. ลอยเรือออกสู่แม่น้ำ

ข้อควรระวัง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เลือก และบริการที่ใช้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 6,000 บาท

บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์