|

ลอยอังคาร วันสงกรานต์เหมาะสมหรือไม่?

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 ลอยอังคารวันสงกรานต์

สงสัยว่าวันสงกรานต์ ลอยอังคารได้ไหม? บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลอยอังคารวันสงกรานต์ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ความเชื่อและประเพณี วันสงกรานต์

 • การลอยอังคาร: เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดี โดยนิยมทำในแม่น้ำหรือทะเล
 • วันสงกรานต์: เทศกาลปีใหม่ไทย เชื่อกันว่าเป็นการชำระล้างสิ่งเก่า ต้อนรับสิ่งใหม่

ข้อควรพิจารณา วันสงกรานต์

 • ความเหมาะสม:
  • วันสงกรานต์: เป็นช่วงที่มีผู้คนหนาแน่น อาจจะไม่เหมาะกับบรรยากาศสงบ
  • ความเชื่อ: บางคนอาจมองว่าไม่เหมาะสม
 • ข้อปฏิบัติ:
  • วันสงกรานต์: มีกิจกรรมสาดน้ำ อาจจะส่งผลต่อเถ้าอังคาร
  • สถานที่: บางสถานที่ห้ามลอยอังคาร

ทางเลือก

 • เลือกวันอื่น: เลือกวันที่สะดวก บรรยากาศสงบ เหมาะสมกับการไว้อาลัย
 • เลือกสถานที่อื่น: เลือกสถานที่สงบ เหมาะกับการลอยอังคาร

บทสรุป

 • การลอยอังคาร วันสงกรานต์: ทำได้ แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสม
 • ทางเลือก: เลือกวันอื่นหรือสถานที่อื่น

คำถาม: ลอยอังคาร วันสงกรานต์ ได้หรือไม่?

คำตอบ: ได้ แต่มีข้อควรพิจารณาดังนี้

1. หลักความเชื่อ:

 • ศาสนาพุทธ: ไม่มีข้อห้ามในการลอยอังคารวันสงกรานต์
 • ความเชื่อ: บางคนเชื่อว่าวันสงกรานต์เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ การลอยอังคารในวันนี้จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของผู้ล่วงลับ

2. ประเพณี:

 • วันสงกรานต์: เป็นประเพณีไทยที่มีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เล่นน้ำสนุกสนาน
 • การลอยอังคาร: เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ควรทำด้วยความสงบ สำรวม

3. สถานที่:

 • วันสงกรานต์: ผู้คนจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ
 • การลอยอังคาร: ควรทำในสถานที่สงบ เหมาะสม

4. ญาติ:

 • วันสงกรานต์: ญาติบางคนอาจไม่สะดวก
 • การลอยอังคาร: ควรปรึกษาญาติ เลือกวันที่สะดวก เหมาะสม

5. กฎหมาย:

ข้อควรระวัง:

 • ความปลอดภัย: ระวังอันตรายจากการเล่นน้ำสงกรานต์
 • ความสะอาด: เก็บกวาดขยะ รักษาความสะอาด

หมายเหตุ:

 • บทความนี้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ควรปรึกษาญาติผู้ใหญ่ หรือผู้มีความรู้