ลอยอังคาร คือ อะไร? (อีกแนวคิดนึง)

เรือธนากร | ลอยอังคาร คือ

ลอยอังคาร คือ พิธีกรรมทางศาสนาที่นิยมปฏิบัติกันหลังจากการเผาศพ เป็นการนำอัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล โดยมีความเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายแตกดับก็ควรกลับสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ

มีความเชื่อว่า:

 • ธาตุทั้งสี่: ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายดับสิ้น ธาตุทั้งสี่ควรกลับสู่ธรรมชาติ การลอยอังคารเป็นการคืนธาตุน้ำ
 • การส่งดวงวิญญาณ: เชื่อกันว่าสายน้ำจะนำพาดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี เปรียบเสมือนการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง
 • การปลดปล่อย: การลอยอังคารเป็นการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระจากพันธนาการทางโลก

ความเป็นมาของพิธีลอยอังคาร

สันนิษฐานว่าได้รับคตินิยมมาจากประเทศอินเดีย แต่เดิมมีการเผาศพและลอยเถ้าถ่านในแม่น้ำคงคาซึ่งคนอินเดียเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และชำระบาปได้ วัฒนธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นการผสมผสานความเชื่อมาจากทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

ความหมายของพิธีลอยอังคาร

 • เป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี
 • เป็นการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระจากวัฏสงสาร
 • เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับ
 • เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

สถานที่สำหรับลอยอังคาร

 • แม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำโขง
 • ทะเล
 • สถานที่ที่ผู้ล่วงลับเคยชอบ

สิ่งของที่ใช้สำหรับลอยอังคาร

 • อัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับ
 • ดอกไม้
 • ธูปเทียน
 • ผ้าขาว
 • เงิน
 • อาหาร

ขั้นตอนพิธีลอยอังคาร

 1. ญาติมิตรนำอัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับไปยังสถานที่ที่เลือกไว้
 2. พระสงฆ์สวดอภิธรรม
 3. ญาติมิตรนำดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว เงิน อาหาร ไปวางบนเรือ
 4. ญาติมิตรร่วมกันโยนอัฐิและเถ้าถ่านลงในน้ำ
 5. ญาติมิตรร่วมกันอธิษฐาน

ข้อควรระวัง

 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่ปลอดภัย
 • ควรระวังอย่าให้อัฐิและเถ้าถ่านกระเด็นใส่ผู้อื่น
 • ควรเก็บขยะให้เรียบร้อย

สรุป

พิธีลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้ล่วงลับ เป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***