ลอยอังคารในจังหวัดสมุทรปราการมีกี่ที่?

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 บริการลอยอังคาร

คำตอบ: จำนวนสถานที่ลอยอังคารในจังหวัดสมุทรปราการที่แน่นอนนั้น ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากมีทั้งท่าเรือสาธารณะ ท่าเรือเอกชน และวัดบางแห่งที่ให้บริการลอยอังคาร

สถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยมในจังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้:

 • ท่าเรือวัดบางนางเกรง: ท่าเรือสาธารณะ มีเรือให้บริการหลายขนาด เหมาะกับจำนวนผู้ร่วมพิธี ราคาไม่แพง
 • ท่าเรือวัดไตรมิตรวราราม: ท่าเรือเอกชน บริการเรือ 2 ขนาด มีห้องน้ำบนเรือ เหมาะกับการเดินทางสะดวก ใกล์กรุงเทพ
 • กิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ: บริการโดยทหารเรือ เรือมีมาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะกับผู้ต้องการความมั่นใจ

นอกจากนี้ยังมีวัดบางแห่งในจังหวัดสมุทรปราการที่ให้บริการลอยอังคาร เช่น:

 • วัดบางพลีใหญ่ใน
 • วัดบางพลีใหญ่กลาง
 • วัดบางพลีใหญ่หลวง
 • วัดบางโขง
 • วัดบางปิ้ง

การเลือกลอยอังคาร:

 • จำนวนผู้ร่วมพิธี: เลือกขนาดเรือให้เหมาะสม
 • งบประมาณ: เปรียบเทียบราคาจากหลายแห่ง
 • สถานที่: เลือกท่าเรือที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • บริการ: เลือกบริการเพิ่มเติม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้

สถานที่ลอยอังคารเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรปราการ:

ท่าเรือ:

 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกะเจ้า
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้ากลาง
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าใน
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าใหม่
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าเก่า
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าใต้
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าเหนือ
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าตะวันออก
 • ลอยอังคารท่าเรือวัดบางกระเจ้าตะวันตก

บริษัทเอกชน:

 • บริษัท เรือลอยอังคารไทย จำกัด
 • บริษัท ณัฐิกาเรือลอยอังคารปากอ่าว จำกัด
 • บริษัท เรือลอยอังคาร ปากอ่าวไทย จำกัด
 • บริษัท เรือลอยอังคาร ส.ม.ป. จำกัด
 • บริษัท เรือลอยอังคาร นครหลวง จำกัด
 • บริษัท เรือลอยอังคาร เมืองทอง จำกัด
 • บริษัท เรือลอยอังคาร รัตนโกสินทร์ จำกัด

วัด:

 • วัดบางพลีใหญ่ใน
 • วัดบางพลีใหญ่กลาง
 • วัดบางพลีใหญ่หลวง
 • วัดบางโขง
 • วัดบางปิ้ง
 • วัดบางน้ำผึ้งใน
 • วัดบางกุ้ง
 • วัดบางกะเจ้า
 • วัดบางกระเจ้ากลาง
 • วัดบางกระเจ้าใน
 • วัดบางกระเจ้าใหม่
 • วัดบางกระเจ้าเก่า
 • วัดบางกระเจ้าใต้
 • วัดบางกระเจ้าเหนือ
 • วัดบางกระเจ้าตะวันออก
 • วัดบางกระเจ้าตะวันตก

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสถานที่ลอยอังคารโดยตรง
 • การเลือกลอยอังคาร ควรพิจารณาจำนวนผู้ร่วมพิธี งบประมาณ สถานที่ และบริการ
ข้อแนะนำ:
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองล่วงหน้า
 • เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตร สูติบัตร
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

การเลือกลอยอังคาร:
 • จำนวนผู้ร่วมพิธี: เลือกขนาดเรือให้เหมาะสม
 • งบประมาณ: เปรียบเทียบราคาจากหลายแห่ง
 • สถานที่: เลือกท่าเรือที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • บริการ: เลือกบริการเพิ่มเติม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้

  บทความนี้เป็นบทความแนะนำ ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เพียงเป็นแนวทางกับ สถานที่ลอยอังคาร  (ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจากพื้นที่ ที่ให้บริการนั้นๆ กันเกิดความผิดพลาด เสียเงิน เสียเวลา)