ลอยอังคารแบบง่ายๆ : สำหรับการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 ลอยอังคารแบบง่ายๆ

ขั้นตอนการ ลอยอังคารแบบง่ายๆ : การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้น ย่อมนำมาซึ่งความโศกเศร้า บทความนี้จึงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระญาติผู้ล่วงลับ ด้วยการนำเสนอแนวทางการ “ลอยอังคารแบบง่ายๆ” เพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

ลำดับขั้นตอน “ลอยอังคารแบบง่ายๆ” เพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

1. เตรียมอุปกรณ์

 • อังคารของผู้ล่วงลับ
 • ผ้าขาวสำหรับห่ออังคาร
 • ดอกไม้ธูปเทียน
 • พาน
 • เงินเหรียญ (สำหรับโยนลงทะเล)
 • น้ำอบ
 • กระทงดอกไม้
 • เรือสำหรับลอยอังคาร (หากต้องการ)

2. สถานที่ลอยอังคาร

 • ทะเล
 • แม่น้ำ
 • ทะเลสาบ
 • สถานที่ที่ผู้ล่วงลับเคยชอบ

3. ขั้นตอนพิธีลอยอังคาร

 1. บูชาแม่ย่านางเรือ (หากลอยอังคารทางเรือ)
 2. ไหว้อังคารบนเรือก่อนทำพิธีลอยน้ำ
 3. บูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
 4. ประธานหรือพิธีกรกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
 5. ทุกคนยืนไว้อาลัยประมาณ 1 นาที
 6. ประธานโยนเหรียญลงทะเล
 7. ลอยกระทงดอกไม้เจ็ดสี
 8. ประธานอุ้มประคองลุ้งอังคารค่อยๆ วางบนผิวน้ำ
 9. ผู้ร่วมพิธีถือสายสิญจน์
 10. โรยกลีบกุหลาบ ธูปเทียนตามลงไป
 11. แล่นเรือวนซ้ายทั้งหมด 3 รอบ

4. คำแนะนำเพิ่มเติม การลอยอังคาร

 • แต่งกายสุภาพ
 • เลือกสถานที่ลอยอังคารที่สงบ
 • เตรียมคำพูดไว้อาลัย
 • เก็บขยะและรักษาความสะอาด

5. บทสรุป

การลอยอังคารแบบง่ายๆ เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติ โดยไม่ต้องยึดติดกับพิธีรีตอง สิ่งสำคัญคือ ความตั้งใจจริงและความเคารพต่อผู้ล่วงลับ

เนื้อหาเพิ่มเติม ลอยอังคารแบบง่ายๆ

 • ประเภทของลุ้งอังคาร

มีลุ้งอังคารให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น ลุ้งอังคารผ้าไหม ลุ้งอังคารกระดาษ ลุ้งอังคารไม้ไผ่ ญาติสามารถเลือกประเภทลุ้งอังคารที่เหมาะสมกับความต้องการ

 • การเดินทาง

หากต้องการลอยอังคารที่ต่างจังหวัด ญาติควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารจะขึ้นอยู่กับสถานที่ลอย ประเภทของลุ้งอังคาร และจำนวนผู้ร่วมพิธี

ตัวอย่าง ลอยอังคารแบบง่ายๆ

ตัวอย่าง 1: ลอยอังคารที่ทะเล

 • เตรียมอุปกรณ์: อังคาร, ผ้าขาว, ดอกไม้ธูปเทียน, พาน, เงินเหรียญ, น้ำอบ, กระทงดอกไม้
 • เดินทางไปยังชายหาดที่สงบ
 • บูชาแม่ย่านางเรือ
 • ไหว้อังคาร
 • ประธานกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
 • ทุกคนยืนไว้อาลัย
 • ประธานโยนเหรียญลงทะเล
 • ลอยกระทงดอกไม้
 • ประธานอุ้มประคองลุ้งอังคารวางบนผิวน้ำ
 • ผู้ร่วมพิธีโรยกลีบกุหลาบ ธูปเทียนตามลงไป
 • แล่นเรือวนซ้าย 3 รอบ

ตัวอย่าง 2: ลอยอังคารที่แม่น้ำ

 1. เตรียมอุปกรณ์: อังคาร, ผ้าขาว, ดอกไม้ธูปเทียน, พาน, เงินเหรียญ, น้ำอบ, กระทงดอกไม้
 2. เดินทางไปยังท่าน้ำที่สะดวก
 3. บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน้ำ
 4. ไหว้อังคาร
 5. ประธานกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
 6. ทุกคนยืนไว้อาลัย
 7. ประธานโยนเหรียญลงแม่น้ำ
 8. ลอยกระทงดอกไม้
 9. ประธานอุ้มประคองลุ้งอังคารวางบนผิวน้ำ
 10. ผู้ร่วมพิธีโรยกลีบกุหลาบ ธูปเทียนตามลงไป

ข้อดี การลอยอังคาร

 • สะดวก รวดเร็ว
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ญาติสามารถจัดพิธีเองได้โดยไม่ต้องพึ่งบริษัทรับจัดงานศพ

FAQ การลอยอังคาร

1. ลอยอังคารที่ไหนดี?

สามารถลอยอังคารได้ทุกที่ เช่น ทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือสถานที่ที่ผู้ล่วงลับเคยชอบ

2. ลอยอังคารวันไหนดี?

สามารถลอยอังคารได้ทุกวัน แต่โดยทั่วไปนิยมลอยอังคารหลังจากฌาปนกิจ 7 วัน

3. ใครเป็นผู้ลอยอังคารได้บ้าง?

ญาติหรือบุคคลที่เคารพผู้ล่วงลับสามารถเป็นผู้ลอยอังคารได้

4. ห้ามทำอะไรบ้างตอนลอยอังคาร?

 • ห้ามพูดจาโหวกเหวก
 • ห้ามทิ้งขยะลงทะเลหรือแม่น้ำ
 • ห้ามเล่นน้ำบริเวณที่ลอยอังคาร

5. ลอยอังคารแล้วต้องทำอะไรต่อ?

 • เก็บกวาดสถานที่
 • ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

บทสรุป ลอยอังคาร

การลอยอังคารแบบง่ายๆ เป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ญาติสามารถจัดพิธีเองได้โดยไม่ต้องพึ่งบริษัทรับจัดงานศพ สิ่งสำคัญคือ ความตั้งใจจริงและความเคารพต่อผู้ล่วงลับ

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***