ลอยอังคารเองได้ไหม?

เรือธนากร การลอยอังคารเองสามารถทำได้

การลอยอังคารเองสามารถทำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของสถานที่ ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสม เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และระวังอันตรายจากคลื่นลม

คำตอบง่าย ลอยอังคารเองได้ไหม?

คำตอบ: ได้ แต่มีข้อจำกัด

หัวข้อ:ลอยอังคารเองได้ไหม?

 1. กฎหมายเกี่ยวกับการลอยอังคาร
 2. วิธีการลอยอังคารเอง
 3. สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการลอยอังคาร
 4. ข้อควรระวัง приลอยอังคารเอง

1. กฎหมายเกี่ยวกับการลอยอังคาร

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งต่างๆ ลง ลำคลอง ทะเล หรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2. วิธีการลอยอังคารเอง

 • เตรียมอัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับใส่ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย เช่น ผ้าขาวบาง กระดาษสา หรือกระบอกไม้ไผ่
 • เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องเซ่นไหว้
 • เลือกสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หรือสถานที่ที่มีความหมายต่อผู้ล่วงลับ
 • กล่าวคำอำลาหรือสวดมนต์ตามความเชื่อ
 • โปรยอัฐิและเถ้าถ่านลงในน้ำ

3. สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการลอยอังคาร

 • ทะเล: ควรเลือกจุดที่น้ำลึก คลื่นลมไม่แรง ห่างไกลจากชายฝั่ง
 • แม่น้ำ: ควรเลือกจุดที่น้ำไหลไม่เชี่ยว ห่างไกลจากชุมชน
 • ลำคลอง: ควรเลือกจุดที่น้ำใส สะอาด ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ
 • สถานที่ที่มีความหมายต่อผู้ล่วงลับ: เช่น สวนสาธารณะ ภูเขา ป่าไม้

4. ข้อควรระวัง

 • ควรเลือกภาชนะที่ย่อยสลายง่าย เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • ควรระวังอันตรายจากคลื่นลม
 • ควรแจ้งญาติพี่น้องหรือผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
 • ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของสถานที่

ข้อดี: ลอยอังคารเอง

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • สามารถเลือกสถานที่และเวลาได้เอง
 • เป็นการส่วนตัว
 • มีความหมายต่อผู้ล่วงลับ

ข้อเสีย: ลอยอังคารเอง

 • อาจมีความยุ่งยากในการเตรียมการ
 • อาจเกิดอันตรายจากคลื่นลม
 • อาจไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

FAQ:

1. ลอยอังคารที่ไหนได้บ้าง?

สามารถลอยอังคารได้ที่ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หรือสถานที่ที่มีความหมายต่อผู้ล่วงลับ แต่ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดของสถานที่ก่อน

2. เตรียมอะไรบ้างสำหรับการลอยอังคารเอง?

 • อัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับ
 • ภาชนะสำหรับใส่เถ้าถ่าน
 • ดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องเซ่นไหว้
 • เสื้อผ้าสีขาว
 • อาหารและน้ำดื่ม (ถ้าจำเป็น)

3. ลอยอังคารช่วงไหนดี?

สามารถลอยอังคารได้ทุกช่วงเวลา แต่ควรเลือกช่วงที่คลื่นลมสงบ อากาศแจ่มใส

4. ลอยอังคารเองผิดกฎหมายไหม?

การลอยอังคารเองไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของสถานที่

5. ใครบ้างที่สามารถลอยอังคารเองได้?

บุคคลทั่วไปสามารถลอยอังคารเองได้ แต่ควรมีผู้ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

6. ลอยอังคารแล้วต้องทำอะไรต่อ?

ไม่จำเป็นต้องทำพิธีกรรมใดเพิ่มเติม แต่บางครอบครัวอาจเลือกทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

7. ลอยอังคารบาปไหม?

การลอยอังคารไม่ใช่บาป เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี

8. ลอยอังคารกับเผาศพแบบไหนดีกว่ากัน?

ทั้งการลอยอังคารและเผาศพเป็นวิธีการจัดการกับศพที่ได้รับความนิยม ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความต้องการของครอบครัว

9. ลอยอังคารมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารเองจะน้อยกว่าการลอยอังคารกับวัดหรือบริษัทรับจัดการศพ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการลอยอังคารเองมากขึ้น

หมายเหตุ:

บทความนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลอยอังคารเอง คุณควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดของสถานที่ก่อนตัดสินใจ (หรือดูบทความนี้ ; ลอยอังคารแบบง่ายๆ)

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***