ลอยอังคารเตรียมอะไรบ้างให้พร้อม ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 สถานที่ลอยอังคาร

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมสำคัญตามความเชื่อของชาวพุทธ เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดี หลายคนอาจสงสัยว่า ลอยอังคารเตรียมอะไรบ้าง บทความนี้จะช่วยคลายความกังวล เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการส่งคนที่คุณรักครั้งสุดท้าย

สิ่งที่ต้องเตรียม ลอยอังคาร

1. เตรียมเอกสาร:

 • ใบรับรองการตาย
 • ใบอนุญาตเก็บอังคาร
 • เอกสารแสดงสิทธิ์ในสถานที่ลอยอังคาร (หากมี)

2. เตรียมอุปกรณ์:

 • ลุ้งหรือภาชนะใส่อังคาร (นิยมใช้ดินเผา)
 • ผ้าขาวสำหรับห่อลุ้ง
 • พวงมาลัยดอกไม้
 • ธูปเทียน
 • น้ำอบ
 • ดอกไม้สด
 • เศษเหรียญ

3. เลือกสถานที่ลอยอังคาร:

 • ทะเล แม่น้ำ หรือสถานที่ที่ผู้ล่วงลับเคยชอบ
 • ตรวจสอบข้อกำหนดของสถานที่ลอยอังคาร

4. กำหนดวันเวลา:

 • เลือกวันที่มีสภาพอากาศดี
 • นัดหมายญาติมิตรให้พร้อม

5. เตรียมตัวก่อนลอยอังคาร:

 • แต่งกายสุภาพ
 • ญาติผู้ใหญ่ควรเตรียมคำไว้อาลัย

6. ขั้นตอนพิธีลอยอังคาร:

 • ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • ญาติผู้ใหญ่กล่าวคำไว้อาลัย
 • โปรยดอกไม้และเศษเหรียญ
 • ลอยอังคารลงสู่แหล่งน้ำ

7. ความเชื่อเกี่ยวกับการลอยอังคาร:

 • โปรยดอกไม้เพื่อเป็นเครื่องบูชา
 • เศษเหรียญเป็นค่าซื้อที่ดินในภพหน้า
 • การลอยอังคารเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณ

8. เพิ่มเติม:

 • เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับญาติมิตร
 • ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

ตัวอย่างขั้นตอนพิธีลอยอังคาร

 1. พระสงฆ์สวดนพเคราะห์
 2. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 3. ประธานในพิธีกล่าวคำอธิษฐาน
 4. ญาติผู้ร่วมพิธีนำดอกไม้ โปรยทาน
 5. ประธานในพิธีนำลุ้งอังคารลอยลงน้ำ
 6. ญาติผู้ร่วมพิธีโปรยดอกไม้ตาม

ข้อควรระวัง

 • เลือกสถานที่ลอยอังคารที่ปลอดภัย
 • สวมเสื้อชูชีพขณะอยู่บนเรือ
 • ระมัดระวังเด็กและผู้สูงอายุ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ลอยอังคารด้วยความรักและอาลัย

การลอยอังคารเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ เป็นการส่งดวงวิญญาณสู่ภพภูมิที่ดี เตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อมูล ประกอบพิธีด้วยความเคารพและศรัทธา
หวังว่าบทความเบื้องต้นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการลอยอังคารมากขึ้น เตรียมตัวให้พร้อมและสอบถามผู้รู้แต่ละท้องถิ่นนั้น ๆสำหรับการส่งคนที่คุณรักครั้งสุดท้ายอีกครั้ง