ลอยอังคารสมุทรสาคร: คำแนะนำและสถานที่สำหรับลอยอังคาร

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 ลอยอังคารสมุทรสาคร:

ลอยอังคารสมุทรสาคร : ลอยอังคาร เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เป็นการนำเถ้าถ่านของผู้วายชนม์ไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล เพื่อเป็นการส่งวิญญาณสู่สุคติ

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการลอยอังคาร ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • ความสะดวก: อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก
 • ความเงียบสงบ: มีสถานที่ลอยอังคารหลายแห่งที่เงียบสงบ เหมาะกับการประกอบพิธี
 • ความศักดิ์สิทธิ์: มีวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

สถานที่ลอยอังคารสมุทรสาคร

 • วัดช่องลม (วัดสุทธิวาตวราราม): ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง: ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนนิยมมาขอพรและลอยอังคาร

คำแนะนำสำหรับการลอยอังคาร

 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่สะดวกต่อการเดินทาง เงียบสงบ และเหมาะกับจำนวนญาติผู้ร่วมพิธี
 • ควรเตรียมเอกสารสำคัญของผู้วายชนม์ เช่น ใบมรณะบัตร สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
 • ควรเตรียมเครื่องเซ่นไหว้สำหรับพิธีลอยอังคาร เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้
 • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

การลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้วายชนม์ การเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เหมาะสมและเตรียมตัวให้พร้อม จะช่วยให้พิธีกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและศักดิ์สิทธิ์

เพิ่มเติม สถานที่ลอยอังคารสมุทรสาคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • อัฐิของผู้วายชนม์
 • ดอกไม้
 • ธูป เทียน
 • ผ้าขาว
 • เงินบริจาค
 • เอกสารสำคัญของผู้วายชนม์

ขั้นตอนพิธีลอยอังคาร

 1. ญาติและเพื่อนร่วมพิธีลงเรือ
 2. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
 3. ญาตินำอัฐิของผู้วายชนม์ไปลอยในน้ำ
 4. โปรยดอกไม้
 5. กลับขึ้นเรือ

ข้อควรระวัง

 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่ปลอดภัย
 • ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท่าเรือหรือบริษัทรับจัดพิธีลอยอังคารล่วงหน้า
 • ควรเตรียมเอกสารสำคัญของผู้วายชนม์ให้ครบถ้วน

บทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ลอยอังคารในจังหวัดสมุทรสาคร