ลอยอังคารภายในกี่วัน? หลังเผาศพ

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 ลอยอังคารภายในกี่วัน

ลอยอังคาร เป็นการนำอัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล ไม่มีกำหนดตายตัวว่าต้องลอยอังคารภายในกี่วัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครอบครัว ประเพณีท้องถิ่น และความเชื่อส่วนบุคคล

โดยทั่วไป นิยมลอยอังคารภายใน 7 วัน 100 วัน หรือ 1 ปี

 • 7 วัน: เป็นช่วงเวลาที่ญาติได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับครบ 7 วัน
 • 100 วัน: ครบ 100 วัน ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงการไว้ทุกข์
 • 1 ปี: ครบ 1 ปี เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 1 ปี

อย่างไรก็ตาม บางครอบครัวอาจเลือกเก็บอังคารไว้ เพื่อรอญาติที่อยู่ห่างไกลเดินทางมาร่วมพิธี หรือรอฤกษ์ยามที่สะดวก

ข้อควรระวัง: ลอยอังคารภายในกี่วัน

 • ไม่ควรเก็บอังคารไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความชื้น ส่งผลต่อสภาพของอังคาร
 • ควรเก็บอังคารไว้ในภาชนะที่มิดชิด ป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และแมลง

สถานที่ลอยอังคาร: ลอยอังคารภายในกี่วัน

 • แม่น้ำ: นิยมลอยอังคารในแม่น้ำสายใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง
 • ทะเล: ลอยอังคารกลางทะเล
 • วัด: บางวัดมีบริการลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร:

 • นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี: พระสงฆ์จะสวดพิธี หรือ ให้นายพิธีทำ
 • ญาติร่วมโรยดอกไม้: โรยดอกไม้ลงบนผิวน้ำ
 • โยนเหรียญ: โยนเหรียญลงบนผิวน้ำ เพื่อเป็นการซื้อที่

ลอยอังคาร หลังเผา:

 • เก็บอัฐิ: เก็บอัฐิไว้ส่วนหนึ่ง
 • บดอังคาร: บดอังคารให้ละเอียด
 • ใส่ผอบ: ใส่ผอบ

ข้อควรปฏิบัติ:

 • แต่งกายสุภาพ
 • งดสุราและของมึนเมา
 • รักษาความสงบ

ลอยอังคารภายในเวลาที่เหมาะสมและสะดวก เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุขคติ เป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้ล่วงลับ อย่างเรียบง่าย

ข้อดีของการลอยอังคาร:

 • เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุขคติ
 • เป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้ล่วงลับ
 • เป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เป็นอิสระ
 • เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

ข้อคิด:

 • การลอยอังคารเป็นเพียงพิธีกรรม สิ่งสำคัญคือ ญาติควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ และระลึกถึงผู้ล่วงลับด้วยความดีงาม
 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เหมาะสม ปลอดภัย และไม่สร้างมลพิษ
 • ควรแต่งกายสุภาพ งดสุราและของมึนเมา รักษาความสงบ

FAQ:

1. ลอยอังคารที่ไหนได้บ้าง?

 • แม่น้ำ: นิยมลอยอังคารในแม่น้ำสายใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง
 • ทะเล: ลอยอังคารกลางทะเล
 • วัด: บางวัดมีบริการลอยอังคาร

2. ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับพิธีลอยอังคาร?

 • อัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับ
 • ดอกไม้
 • ธูป เทียน
 • ผอบใส่เถ้าถ่าน
 • เงินสำหรับซื้อที่

3. ใครบ้างที่ควรไปร่วมพิธีลอยอังคาร?

 • ญาติมิตร
 • เพื่อนสนิท
 • คนรู้จัก

4. ห้ามทำอะไรบ้างระหว่างพิธีลอยอังคาร?

 • ห้ามส่งเสียงดัง
 • ห้ามเล่นน้ำ
 • ห้ามพูดจาหยาบคาย

5. ลอยอังคารแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

 • เก็บอัฐิไว้ส่วนหนึ่ง
 • นำอัฐิไปบรรจุที่เก็บอัฐิ
 • ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

บทความนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูล สำหรับท่านที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับพิธีลอยอังคาร

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***