สถานที่ลอยอังคารในภาคอีสาน : แม่น้ำ

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 1 ลอยอังคารภาคอีสาน

การลอยอังคารเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทย เชื่อกันว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ภาคอีสานมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายที่ประชาชนนิยมไปลอยอังคาร บทความนี้จะแนะนำสถานที่ลอยอังคารริมแม่น้ำในภาคอีสาน พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมและคำเตือน

สถานที่ลอยอังคารภาคอีสาน

1. ลอยอังคารแม่น้ำโขง:

 • จังหวัดหนองคาย:
  • บริเวณพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำ: เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นจุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประชาชนนิยมมาลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ
  • ท่าเรือวัดโพธิ์ชัย: ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนองคาย สะดวกในการเดินทาง มีบริการเรือสำหรับลอยอังคาร
  • ท่าเรือวัดหาดคำ: ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การลอยอังคาร
 • จังหวัดอำนาจเจริญ:
  • บริเวณแก่งหินงาม บ้านนาพู่ อำเภอปทุมราชวงศา: เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์
 • จังหวัดมุกดาหาร:
  • บริเวณวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอเมืองมุกดาหาร: เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติ

2. ลอยอังคารแม่น้ำชี:

 • จังหวัดมหาสารคาม:
  • บริเวณวัดป่าภูก้อน อำเภอคำชะอี: เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เหมาะแก่การลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่แดนนิพพาน
 • จังหวัดกาฬสินธุ์:
  • บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอกุฉินารายณ์: เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนนิยมมาลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติ

3. ลอยอังคารแม่น้ำมูล:

 • จังหวัดอุบลราชธานี:
  • บริเวณสามพันโบก อำเภอโขงเจียม: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์
 • จังหวัดยโสธร:
  • บริเวณวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองยโสธร: เป็นวัดที่มีพระธาตุเก่าแก่ ประชาชนนิยมมาลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุขคติ

4. ลอยอังคารเขื่อนอุบลรัตน์:

 • จังหวัดขอนแก่น:
  • บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การลอยอังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ควรเลือกช่วงเวลาเช้าหรือเย็น หลีกเลี่ยงช่วงกลางวันที่มีแดดร้อนจัด
 • สิ่งของที่ต้องเตรียม: ดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าขาว ผ้าเหลือง เงิน
 • การแต่งกาย: ควรแต่งกายสุภาพ เรียบง่าย

คำเตือนข้อควรระวังในการลอยอังคาร

 • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่ปลอดภัย กระแสน้ำไม่เชี่ยว
 • ไม่ควรลอยอังคารในบริเวณที่มีเรือสัญจร
 • ไม่ควรลอยอังคารเพียงลำพัง ควรมีเพื่อนหรือญาติไปด้วย

คำเตือนเพิ่มเติม

 • การลอยอังคารในเขื่อน: ควรตรวจสอบระดับน้ำในเขื่อนก่อน ห้ามลอยอังคารในช่วงที่มีน้ำน้อย เพราะอาจทำให้เศษอัฐิเกยตื้น
 • การลอยอังคารในแม่น้ำ: ควรเลือกจุดที่มีกระแสน้ำไหลช้า ไม่ควรลอยอังคารในจุดที่มีน้ำวน หรือบริเวณที่มีเรือสัญจร
 • การลอยอังคารในทะเล: ควรเลือกจุดที่มีคลื่นลมสงบ ไม่ควรลอยอังคารในจุดที่มีคลื่นลมแรง
 • การลอยอังคารในสถานที่อื่นๆ: ควรศึกษาข้อมูลสถานที่ก่อน ห้ามลอยอังคารในสถานที่หวงห้าม หรือสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
 • ความปลอดภัย: ควรใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อลอยอังคาร ไม่ควรลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
 • การรักษาสิ่งแวดล้อม: ควรเก็บขยะที่เกิดจากการลอยอังคารให้เรียบร้อย ไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำ
บทสรุป

การลอยอังคารเป็นประเพณีที่ควรปฏิบัติด้วยความเคารพต่อผู้ล่วงลับ ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

บทความนี้เป็นบทความแนะนำ ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เพียงเป็นแนวทางกับ สถานที่ลอยอังคารในภาคอีกสาน (ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจากพื้นที่ ที่ให้บริการนั้นๆ กันเกิดความผิดพลาด เสียเงิน เสียเวลา)