ลอยอังคารทำตอนไหนดี?

ลอยอังคารทำตอนไหน

ตามหลักแล้ว ไม่มีวันที่เวลที่ระบุชัดเจน สำหรับการลอยอังคารทำตอนไหน ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของญาติ บางบ้านก็ทำพิธีหลังจากวันเผาเลย บางบ้านก็เก็บไว้ให้ครบ 100 วัน 1 ปี หรือเก็บไว้นานกว่านั้นก็ได้

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา : ลอยอังคารทำตอนไหน

 • ความพร้อมของญาติ: ญาติทุกคนพร้อมที่จะปล่อยวางและทำใจกับการสูญเสียนี้หรือยัง?
 • ฤกษ์ยาม:
  • บางคนเลือกตามความเชื่อ เลือกวันที่เป็นมงคล
  • บางคนเลือกตามความสะดวก เช่น เลือกวันหยุด
  • บางคนเลือกตามสภาพอากาศ
 • สถานที่:
  • เลือกสถานที่ลอยอังคารที่สะดวก
  • เลือกสถานที่ที่มีความหมายต่อผู้ล่วงลับ

ข้อควรคำนึง ลอยอังคารทำตอนไหน

 • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนวันลอยอังคาร
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบมรณบัตร
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธี เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
 • แจ้งญาติและเพื่อน ๆ ให้ทราบวัน เวลา สถานที่

ลอยอังคาร: สุดท้ายการเดินทาง

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมสุดท้ายที่แสดงถึงการปล่อยวางและส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดี หลายคนสงสัยว่าควรลอยอังคารตอนไหนดี?

ไม่มีคำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของญาติ บางบ้านก็ทำพิธีหลังจากวันเผาเลย บางบ้านก็เก็บไว้ให้ครบ 100 วัน 1 ปี หรือเก็บไว้นานกว่านั้นก็ได้

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 • ความพร้อมของญาติ: ญาติทุกคนพร้อมที่จะปล่อยวางและทำใจกับการสูญเสียนี้หรือยัง?
 • ฤกษ์ยาม:
  • บางคนเลือกตามความเชื่อ เลือกวันที่เป็นมงคล
  • บางคนเลือกตามความสะดวก เช่น เลือกวันหยุด
  • บางคนเลือกตามสภาพอากาศ
 • สถานที่:

ข้อควรคำนึง

 • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนวันลอยอังคาร
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบมรณบัตร
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธี เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
 • แจ้งญาติและเพื่อน ๆ ให้ทราบวัน เวลา สถานที่

FAQ ลอยอังคารทำตอนไหน

1. เก็บอัฐิไว้กี่วันก่อนลอยอังคาร?

ไม่มีกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวกของญาติ บางบ้านเก็บไว้ 7 วัน 100 วัน 1 ปี หรือเก็บไว้นานกว่านั้นก็ได้

2. ลอยอังคารที่ไหนดี?

ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการของญาติ บางคนเลือกทะเล บางคนเลือกแม่น้ำ บางคนเลือกสถานที่ที่มีความหมายต่อผู้ล่วงลับ

3. ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับพิธีลอยอังคาร?

 • ดอกไม้
 • ธูป
 • เทียน
 • ผ้าขาว
 • กระทง
 • เงินเหรียญ
 • เอกสารที่จำเป็น เช่น ใบมรณบัตร

4. ใครบ้างที่ควรไปร่วมพิธีลอยอังคาร?

ญาติ เพื่อน และผู้ที่เคารพรักผู้ล่วงลับ

5. ลอยอังคารแล้วต้องทำอะไรต่อ?

ขึ้นอยู่กับความเชื่อและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น บางบ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศล บางบ้านเก็บอัฐิไว้บูชา

การลอยอังคารเป็นการแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายต่อผู้ล่วงลับ สิ่งสำคัญคือ ญาติทุกคนพร้อมที่จะปล่อยวางและทำใจกับการสูญเสียครั้งนี้

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***