ลอยอังคารต้องนิมนต์พระหรือไม่?

เรือปรับอากาศ VIP ลอยอังคารต้องนิมนต์พระหรือไม่

คำตอบคือ ไม่จำเป็น การลอยอังคารสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีพระสงฆ์ แต่การนิมนต์พระมาร่วมพิธีลอยอังคารก็เป็นสิ่งที่ดีงาม การลอยอังคารเป็นวิธีหนึ่งในการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ ญาติควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองและผู้ล่วงลับ

ลอยอังคารกรณีไม่นิมนต์พระ

 • ลอยอังคารหลัง 100 วัน : โดยทั่วไปแล้ว นิยมทำพิธีบังสกุลหลังฌาปนกิจ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน
  • กรณีเก็บเถ้าอังคารไว้เกิน 100 วัน ไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระมาทำพิธีบังสกุลก่อนลอยอังคาร
 • พิธีเรียบง่าย : บางครอบครัวต้องการจัดพิธีลอยอังคารแบบเรียบง่าย โดยไม่ต้องนิมนต์พระ
 • สถานที่ไม่เอื้ออำนวย : บางสถานที่ลอยอังคาร อาจจะเดินทางลำบาก หรือไม่สะดวกในการนิมนต์พระ

ลอยอังคารกรณีนิมนต์พระ

 • ความเชื่อ : บางครอบครัวมีความเชื่อว่า การนิมนต์พระมาร่วมพิธี จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
 • สร้างความสบายใจ : การนิมนต์พระ ช่วยให้ญาติผู้ล่วงลับรู้สึกอิ่มเอมใจ
 • ประกอบพิธีกรรม : พระสงฆ์สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น สวดพระอภิธรรม น้ำพระพุทธมนต์

ข้อควรระวัง

 • สถานที่ลอยอังคาร : ตรวจสอบกับวัดหรือสถานที่ลอยอังคาร ว่าสามารถนิมนต์พระมาร่วมพิธีได้หรือไม่
 • เตรียมสิ่งของ : เตรียมสิ่งของสำหรับพิธีกรรม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำอบ ผ้าขาว
 • ประสานงาน : ประสานงานกับวัด แจ้งวันที่ เวลา สถานที่ และจำนวนพระสงฆ์ที่ต้องการ

สรุป

การลอยอังคาร ไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระ ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเชื่อ และความต้องการของครอบครัว

บทความนี้ หวังว่าจะเป็นข้อมูล ช่วยให้ครอบครัวตัดสินใจได้ ว่าจะนิมนต์พระมาร่วมพิธีลอยอังคารหรือไม่