ลอยอังคารควรทำตอนไหน

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 7 การลอยอังคา วัดหลวงพ่อโสธร

ความเชื่อและธรรมเนียม ตามความเชื่อของชาวพุทธ การลอยอังคารเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ให้ไปสู่สุคติ โดยนิยมทำหลังจากเก็บอัฐิไว้ครบ 100 วัน แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว ไม่มีกำหนดตายตัวว่าลอยอังคารควรทำตอนไหน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครอบครัว

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา : ลอยอังคาร

 • ความพร้อมของครอบครัว : สิ่งสำคัญคือครอบครัวพร้อมที่จะปล่อยวางและทำใจ
 • ฤกษ์ยาม : บางครอบครัวอาจเลือกวันมงคลตามความเชื่อ
 • สถานที่ : เลือกสถานที่ลอยอังคารที่สงบ เหมาะสม
 • สภาพอากาศ : หลีกเลี่ยงการลอยอังคารในวันที่คลื่นลมแรง
 • งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี

ตัวอย่าง :ลอยอังคาร

 • หลังจากเก็บอัฐิไว้ครบ 100 วัน : เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีเวลาทำใจ
 • ก่อนเข้าพรรษา : เชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่เทวดาลงมา
 • วันเกิดหรือวันตายของผู้วายชนม์ : เป็นการรำลึกถึง
 • วันมงคล : เช่น วันขึ้น 15 ค่ำ

ข้อควรระวัง

ข้อดีของการลอยอังคาร

 • เป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เป็นอิสระ
 • เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์
 • เป็นการรำลึกถึงผู้วายชนม์
 • เป็นการทำใจให้ครอบครัว

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) : ลอยอังคาร

1. ลอยอังคารควรทำตอนไหน?

 • ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครอบครัว
 • นิยมทำหลังจากเก็บอัฐิไว้ครบ 100 วัน
 • บางครอบครัวเลือกทำในวันมงคล
 • บางครอบครัวเลือกทำในวันเกิดหรือวันตายของผู้วายชนม์

2. ลอยอังคารที่ไหนดี?

 • สถานที่สงบ เหมาะสม
 • นิยมลอยในแม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่ที่มีความหมายต่อผู้วายชนม์
 • เลือกสถานที่ปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่

3. เตรียมอะไรบ้างสำหรับการลอยอังคาร?

 • อัฐิของผู้วายชนม์
 • ดอกไม้ ธูป เทียน
 • ผ้าขาว
 • เงินสำหรับซื้อที่
 • อาหารและน้ำดื่ม

4. ลอยอังคารอย่างไร?

 • ญาติผู้ใหญ่กล่าวคำอวยพร
 • โยนอัฐิลงในน้ำ
 • โรยดอกไม้ ธูป เทียน
 • ญาติร่วมอนุโมทนา

5. ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคาร?

 • ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริการ
 • โดยทั่วไปประมาณ 2,000 – 6,000 บาท

6. ลอยอังคารแล้วต้องเก็บอัฐิไว้ไหม?

 • ไม่จำเป็น
 • บางครอบครัวเก็บอัฐิไว้ส่วนหนึ่ง
 • บางครอบครัวลอยอังคารทั้งหมด

7. ลอยอังคารแทนเผาศพได้ไหม?

 • ไม่ได้
 • การลอยอังคารเป็นการส่งดวงวิญญาณ
 • การเผาศพเป็นการจัดการร่างกาย

บทสรุป

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้วายชนม์ เป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติ และเป็นการทำใจให้ครอบครัว

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***