ลอยอังคารที่ไหนดี? แนะนำสถานที่ลอยอังคาร

ลำดับพิธีลอยอังคาร ลอยอังคารที่ไหนดี : เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10

(ลอยอังคารที่ไหนดี) การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อว่าเป็นการปล่อยดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ในประเทศไทยมีสถานที่ลอยอังคารหลายแห่ง แต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์และความสวยงามที่แตกต่างกันไป

สถานที่ลอยอังคารในประเทศไทย (ลอยอังคารที่ไหนดี)

ในประเทศไทยมีสถานที่ลอยอังคารหลายแห่ง แต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์และความสวยงามที่แตกต่างกันไป ในที่นี้จะขอแนะนำสถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยม ดังนี้

 • ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทย บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีบริการเรือลอยอังคารครบวงจร
 • ปากคลองดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับวัดบุคคโลและสะพานกรุงเทพ บรรยากาศสวยงาม มองเห็นวิวเมืองได้อย่างชัดเจน
 • ปากคลองอ้อม กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติและสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ
 • ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับวัดปรมัยยิกาวาสและวัดบางจาก บรรยากาศสวยงาม มองเห็นวัดและโบราณสถานได้อย่างชัดเจน
 • ปากอ่าว สมุทรปราการ เป็นสถานที่ลอยอังคารที่ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทย บรรยากาศเงียบสงบ มองเห็นวิวเรือสินค้าและเรือประมงได้อย่างชัดเจน

ปัจจัยในการเลือกสถานที่ลอยอังคาร

ในการเลือกสถานที่ลอยอังคาร ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ลอยอังคารของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนอาจเชื่อกันว่าควรลอยอังคารในแม่น้ำ บางคนอาจเชื่อกันว่าควรลอยอังคารในทะเล
 • ความสะดวกในการเดินทาง ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เดินทางสะดวก ใกล้กับบ้านหรือที่พัก
 • งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการลอยอังคารแต่ละแห่งแตกต่างกันไป ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่สอดคล้องกับงบประมาณ

สรุป

พิธีลอยอังคารเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีคุณค่าและความหมาย การได้ลอยอังคารให้กับคนที่รักเปรียบเสมือนการได้ส่งดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี การเลือกสถานที่ลอยอังคารจึงมีความสำคัญ ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะกับความเชื่อและความต้องการของตนเอง

บทความด้านบนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เช่น เว็บไซต์ของกรมการศาสนา
 • เว็บไซต์ของวัดต่างๆ ที่มีบริการลอยอังคาร
 • เว็บไซต์ของผู้ให้บริการลอยอังคาร

นอกจากนี้ บทความยังอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลอยอังคารอีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการอ้างอิงข้อมูลในบทความ: