พิธีทำบุญอัฐิ และลอยอังคาร (เถ้ากระดูก) ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

ลุ้งดิน ลุ้งใส่กระดูก ลุ้งลอยอังคาร ละลายน้ำ พิธีทำบุญอัฐิ

การจากไปของคนที่เรารักย่อมเป็นเรื่องเศร้าโศก แต่ตามความเชื่อของชาวพุทธ เราสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ หนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่หลายครอบครัวนิยมจัดขึ้นหลังเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจ ก็คือ พิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเตรียมตัว และรายละเอียดต่างๆ ของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้

ความหมายของพิธีทำบุญอัฐิ

อัฐิ คือ กระดูกชิ้นส่วนที่เหลืออยู่หลังการเผา พิธีทำบุญอัฐิ เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยญาติพี่น้องจะนำอัฐิมาทำบุญ ฟังเทศน์ และกรวดน้ำ เพื่อแสดงความกตัญญู และหวังให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ได้รับกุศลผลบุญ ส่งผลให้เกิดความสุขสงบในสุคติภูมิ

วัตถุประสงค์ของพิธีทำบุญอัฐิ

 • เพื่ออุทิศส่วนกุศลจากการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่จากไป
 • เพื่อเป็นการปลอบประโลมจิตใจของญาติผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
 • เพื่อให้ญาติพี่น้องได้มาร่วมทำบุญ ร่วมรำลึกถึงผู้วายชนม์

ขั้นตอนโดยทั่วไปของพิธีทำบุญอัฐิ

 1. การนิมนต์พระสงฆ์ ญาติผู้ใหญ่จะทำหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี
 2. การตักบาตรและฟังเทศน์ ญาติพี่น้องจะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ และฟังพระเทศน์เพื่อสั่งสอนหลักธรรม
 3. พิธีกรวดน้ำ ญาติพี่น้องจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ความหมายของพิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่นิยมจัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญอัฐิ โดยญาติพี่น้องจะนำเถ้ากระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไปโปรยลงในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร มีความเชื่อกันว่าการลอยอังคาร เปรียบเสมือนการปล่อยวาง ส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ให้กลับสู่ธรรมชาติ และไปสู่สุคติภูมิ

ที่มาและความเชื่อเกี่ยวกับพิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารมีมาแต่โบราณ เชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายแตกดับ ก็ควรให้กลับไปสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยธาตุ “น้ำ” เป็นหนึ่งในธาตุหลักที่มีลักษณะเย็น สงบ และชุ่มชื่น นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลก จึงมีความเชื่อกันว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติ หรือภพภูมิที่ดี มีแต่ความสงบร่มเย็น เปรียบเหมือนสายน้ำที่มีความชุ่มเย็น

สถานที่เหมาะสำหรับการลอยอังคาร

สถานที่ที่นิยมใช้สำหรับการลอยอังคาร ได้แก่

 • แม่น้ำ: เชื่อกันว่าแม่น้ำเป็นเส้นทางที่ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
 • ทะเล: ทะเลมีความกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนการปล่อยวาง ส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่สงบสุข
 • มหาสมุทร: มหาสมุทรเป็นแหล่งน้ำที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติภูมิที่แท้จริง

ทั้งนี้ ญาติพี่น้องสามารถเลือกสถานที่ลอยอังคารได้ตามความเหมาะสม และความเชื่อส่วนตัว

การเตรียมตัวก่อนพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร

ญาติผู้ใกล้ชิด

 • เตรียมอัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • เตรียมชุดไทยสำหรับใส่ในพิธี
 • เตรียมเงินสำหรับทำบุญตักบาตร ซื้อเครื่องสังฆทาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงแขก
 • เตรียมรายชื่อผู้ที่มาร่วมพิธี

สถานที่จัดพิธี

 • เลือกสถานที่จัดพิธีที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และสามารถรองรับจำนวนแขกได้
 • จัดเตรียมสถานที่สำหรับวางอัฐิ โต๊ะหมู่บูชา และที่นั่งสำหรับพระสงฆ์
 • จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม อาหาร และน้ำดื่ม

เครื่องสังฆทานและอาหาร

 • เครื่องไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ เช่น ผ้าไตร เทียน ธูป ดอกไม้ ผลไม้ น้ำดื่ม
 • อาหารคาวหวานสำหรับเลี้ยงแขก

ขั้นตอนของพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร

พิธีทำบุญอัฐิ

การนิมนต์พระสงฆ์

ญาติผู้ใหญ่จะทำหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี โดยทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ขึ้นอยู่กับความสะดวกและกำลังทรัพย์ของญาติ

การตักบาตรและฟังเทศน์

ญาติพี่น้องจะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ และฟังพระเทศน์เพื่อสั่งสอนหลักธรรม

พิธีกรวดน้ำ

ญาติพี่น้องจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพระสงฆ์จะกล่าวคำอวยพรและนำพาญาติสวดมนต์

พิธีลอยอังคาร

การกล่าวคำอำลา

ญาติผู้ใหญ่หรือผู้แทนครอบครัวจะกล่าวคำอำลาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว รำลึกถึงความทรงจำดีๆ และแสดงความกตัญญู

การโปรยทาน

ญาติพี่น้องจะโปรยทานลงในแหล่งน้ำ เช่น ดอกไม้ เหรียญ หรือธัญพืช เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การปล่อยอังคาร

ญาติผู้ใหญ่หรือผู้แทนครอบครัวจะปล่อยอังคารลงในแหล่งน้ำ โดยทั่วไปจะใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย เช่น กระทง หรือถ้วยกระดาษ

สิ้นสุดพิธี: การทำบุญอุทิศส่วนกุศล

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคารแล้ว ญาติพี่น้องจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น การทำบุญตักบาตร การบริจาคทาน หรือการทำบุญอื่นๆ ตามความประสงค์

แง่มุมทางจิตใจของพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร

พิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้ญาติพี่น้องได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู และทำใจยอมรับกับการสูญเสีย พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยปลอบประโลมจิตใจ และสร้างความสงบในใจให้กับญาติผู้ที่อยู่เบื้องหลัง

นอกจากนี้ พิธีกรรมเหล่านี้ยังเป็นการเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้คุณค่าของปัจจุบัน และทำความดีอยู่เสมอ

บทสรุป

พิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่มีความสำคัญ เป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่สุคติภูมิ และเป็นการปลอบประโลมจิตใจให้กับญาติผู้ที่อยู่เบื้องหลัง พิธีกรรมเหล่านี้ยังเป็นการเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้คุณค่าของปัจจุบัน และทำความดีอยู่เสมอ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. พิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร จำเป็นต้องจัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจเลยหรือไม่?

ไม่จำเป็น ญาติพี่น้องสามารถจัดพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคารได้ตามความสะดวก อาจจะจัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจทันที หรืออาจจะรอไว้จัดในโอกาสอื่นก็ได้

2. สถานที่ใดบ้างที่ห้ามจัดพิธีลอยอังคาร?

โดยทั่วไปแล้ว สถานที่ห้ามจัดพิธีลอยอังคาร ได้แก่ บริเวณเขตวัด เขตศาลเจ้า และบริเวณที่ไม่เหมาะสม เช่น บริเวณที่มีมลพิษ หรือบริเวณที่เป็นอันตราย

3. สิ่งของใดบ้างที่ควรนำไปด้วยในการลอยอังคาร?

สิ่งของที่ควรนำไปด้วยในการลอยอังคาร ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เหรียญ หรือธัญพืช เพื่อโปรยทานลงในแหล่งน้ำ

4. ควรแต่งกายอย่างไรในการไปร่วมพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร?

ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ โดยทั่วไปจะนิยมแต่งกายด้วยชุดไทยสีขาวหรือสีดำ

5. มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการจัดพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร?

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร ขึ้นอยู่กับจำนวนพระสงฆ์ สถานที่จัดพิธี และจำนวนสิ่งของที่ใช้ โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายจะประมาณดังนี้

 • ค่าเช่าสถานที่
 • ค่านิมนต์พระสงฆ์
 • ค่าเครื่องไทยธรรม
 • ค่าอาหารและน้ำดื่ม
 • ค่าดอกไม้ ธูป เทียน เหรียญ และธัญพืช
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ

ทั้งนี้ ญาติพี่น้องสามารถเลือกแพ็คเกจจัดพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคารจากวัด หรือบริษัทรับจัดงานศพ ซึ่งจะช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีได้

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับญาติพี่น้องที่กำลังเตรียมจัดพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่วัดหรือบริษัทรับจัดงานศพที่ท่านไว้วางใจ


แนะนำให้ใช้บริการพิธีลอยอังคาร (เถ้ากระดูก) ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ กับ เรือลอยอังคารปากอ่าว.com

การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ย่อมสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับญาติพี่น้อง แต่เรายังสามารถส่งมอบความปรารถนาดี และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่าง พิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร

เรือลอยอังคารปากอ่าว.com เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวที่สูญเสีย และพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งดวงวิญญาณของผู้เป็นที่รักสู่สุคติภูมิ ด้วยบริการพิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคารที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ทำไมต้องเลือก เรือลอยอังคารปากอ่าว.com?

 • ทีมงานมืออาชีพ: เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติ และพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลทุกขั้นตอนของพิธีอย่างใกล้ชิด
 • บริการครบวงจร: เรานำเสนอบริการครบวงจร ตั้งแต่นิมนต์พระสงฆ์ เตรียมเครื่องไทยธรรม สถานที่ อุปกรณ์ ไปจนถึงการลอยอังคาร ญาติพี่น้องไม่ต้องกังวล หรือเสียเวลาจัดการเอง
 • สถานที่เหมาะสม: เรามีเรือสำหรับลอยอังคารที่ปลอดภัย สะอาด และพร้อมให้บริการในหลากหลายสถานที่ ทั้งแม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร ตามความต้องการของครอบครัว
 • ราคาประหยัด: เรามีราคาบริการที่คุ้มค่า เหมาะสม พร้อมแพ็คเกจให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
 • ความสะดวกสบาย: เราจัดการทุกอย่างให้ครบถ้วน ญาติพี่น้องไม่ต้องเตรียมอะไรมาเอง เพียงแค่แจ้งความประสงค์ เราจะจัดการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้น

พิธีทำบุญอัฐิและลอยอังคาร ไม่ใช่แค่การส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติ แต่ยังเป็นการแสดงความกตัญญู และปลอบประโลมจิตใจของญาติพี่น้องที่อยู่เบื้องหลัง

มอบหมายให้ เรือลอยอังคารปากอ่าว.com ดูแลทุกขั้นตอนของพิธี ส่งมอบความปรารถนาดี และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่คุณรัก

ติดต่อเราได้ที่:

เรือลอยอังคารปากอ่าว.com เคียงข้างคุณ ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ