บริการเรือลอยอังคาร

สถานที่ ลงเรือที่ท่าน้ำวัดบางนางเกรง

ออกเรือไปลอยอังคารปากอ่าวแม่น้ำ

มีเรือ 4 ขนาด : 12 ที่นั่ง, 17 ที่นั่ง, 20 ที่นั่ง, 30 ที่นั่ง, 50 ที่นั่ง

บริการเรือลอยอังคารปากน้ำ
เรือธนากร

รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 11 คน

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 8

รับผู้โดยสารได้ 20 คน

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 1

รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 13 คน

บริการ พิธีลอยอังคาร
เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9

รับผู้โดยสารได้ 30 คน (มีห้องน้ำ)

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10

รับผู้โดยสารได้ 50 คน มีห้องน้ำ 2 ห้อง

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 7

รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 18 คน (มีห้องน้ำ)