ทำไมต้องลอยอังคาร

ลำดับพิธีลอยอังคาร ลอยอังคารที่ไหนดี : เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาช้านานในประเทศไทย โดยเป็นการนำอัฐิหรืออังคารของผู้เสียชีวิตไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

พิธีลอยอังคารมีความเชื่อหลายประการ เช่น

  • เชื่อว่าการลอยอังคารเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น
  • เชื่อว่าการลอยอังคารเป็นการชำระล้างบาปของผู้ล่วงลับ
  • เชื่อว่าการลอยอังคารเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ

ความเชื่อเหล่านี้มีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ซึ่งเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายตายลง ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกัน โดยธาตุดินจะกลายเป็นผง ธาตุน้ำจะกลายเป็นน้ำ ธาตุลมจะกลายเป็นลม และธาตุไฟจะกลายเป็นไฟ ดังนั้นจึงมีการเผาศพเพื่อแยกธาตุทั้งสี่ออกจากกัน จากนั้นจึงนำอัฐิหรืออังคารไปลอยในแม่น้ำหรือทะเลเพื่อให้ธาตุทั้งสี่กลับคืนสู่ธรรมชาติ

นอกจากความเชื่อทางศาสนาแล้ว การลอยอังคารยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ เป็นการแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ และเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

ในปัจจุบัน พิธีลอยอังคารในประเทศไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่ โดยนิยมลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง และทะเลต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ขอบคุณที่มา https://bard.google.com/