ทำบุญ 100 วัน ลอยอังคาร : ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติด้วยความศรัทธา

ลอยอังคารทำตอนไหน ทำบุญ 100 วัน

ทำบุญ 100 วัน เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนาน โดยมีความเชื่อกันว่า หลังจากผู้เป็นที่รักเสียชีวิตไปแล้ว วิญญาณจะยังคงวนเวียนอยู่กับร่างกายเป็นเวลา 100 วัน ญาติพี่น้องจึงจัดพิธีทำบุญ 100 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ และเป็นการส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

พิธีทำบุญ 100 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

 • นิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญตักบาตร ญาติพี่น้องจะเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม มาใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
 • ฟังพระเทศนา พระสงฆ์จะแสดงธรรมะเพื่อสั่งสอนให้ญาติพี่น้องเข้าใจเรื่องความตาย และเกิดความสบายใจ คลายความทุกข์โศก
 • ทำสังฆทาน ญาติพี่น้องจะเตรียมของใช้จำเป็นต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ยา สบู่ น้ำยาล้างมือ มาถวายพระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญ
 • กรวดน้ำ ญาติพี่น้องจะนำน้ำอบ ดอกไม้ และธูปเทียน มารวมกันที่หน้ารูปภาพของผู้ล่วงลับ แล้วกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล และกรวดน้ำลงบนพื้น เพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

พิธีลอยอังคาร เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่นิยมทำควบคู่ไปกับพิธีทำบุญ 100 วัน โดยญาติพี่น้องจะนำเถ้าอังคารของผู้ล่วงลับ ไปลอยในแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ำโขง ทะเล หรืออ่าวไทย เพื่อเป็นการบอกลาผู้ล่วงลับ และส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

ความหมายของพิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร

 • เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ พิธีกรรมเหล่านี้เป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงผู้ล่วงลับ ที่เคยดูแล อบรมสั่งสอน และให้ความรักแก่เรา
 • เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ เชื่อกันว่า การทำบุญอุทิศส่วนกุศล จะช่วยให้ผู้ล่วงลับมีสุขคติ ไปเกิดในภพภูมิที่ดี
 • เป็นการปลอบโยนจิตใจญาติพี่น้อง พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยให้ญาติพี่น้องได้ทำใจ คลายความทุกข์โศก และเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไป

สถานที่สำหรับทำพิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร

 • วัด เป็นสถานที่ที่นิยมทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ รวมถึงพิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร
 • สถานประกอบพิธีฌาปนกิจ หลายๆ สถานประกอบพิธีฌาปนกิจ มีบริการจัดพิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร พร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ครบครัน
 • ริมแม่น้ำ บางครอบครัวอาจเลือกที่จะทำพิธีลอยอังคารริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ และเหมาะแก่การส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับพิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร

 • ควรเลือกสถานที่ทำพิธีที่เหมาะสม ควรเลือกสถานที่ที่สะดวก ปลอดภัย และเหมาะแก่การทำพิธีกรรม
 • ควรเตรียมของใช้สำหรับพิธีกรรมให้พร้อม ควรเตรียมของใช้ต่างๆ เช่น อาหาร ของถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน
 • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะแก่การทำพิธีกรรมทางศาสนา
 • ควรปฏิบัติตนตามประเพณี ควรปฏิบัติตนตามประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน
 • ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีทำพิธีลอยอังคารริมแม่น้ำ

การเตรียมตัวก่อนทำพิธี

 • ติดต่อวัดหรือสถานประกอบพิธีฌาปนกิจ เพื่อจองคิว และเตรียมการต่างๆ สำหรับพิธี
 • เตรียมของใช้สำหรับพิธีกรรม เช่น อาหาร ของถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าบังสุกุล
 • เตรียมเงินสำหรับทำบุญ
 • เตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • แจ้งญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง ให้มาร่วมงานพิธี

ตัวอย่างคำอุทิศส่วนกุศล

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำในวันนี้ แด่ (ชื่อผู้ล่วงลับ) ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงมีความสุข เบิกบาน ปราศจากทุกข์โศก และไปเกิดในภพภูมิที่ดี

ข้อดีของการทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร

 • เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ: พิธีกรรมเหล่านี้เป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงผู้ล่วงลับ ที่เคยดูแล อบรมสั่งสอน และให้ความรักแก่เรา
 • เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ: เชื่อกันว่า การทำบุญอุทิศส่วนกุศล จะช่วยให้ผู้ล่วงลับมีสุขคติ ไปเกิดในภพภูมิที่ดี
 • เป็นการปลอบโยนจิตใจญาติพี่น้อง: พิธีกรรมเหล่านี้ช่วยให้ญาติพี่น้องได้ทำใจ คลายความทุกข์โศก และเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไป
 • เป็นการสืบทอดประเพณี: พิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนาน การทำพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมไทย
 • เป็นการสร้างบุญกุศล: การทำบุญ เป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และครอบครัว

FAQ

1. ทำไมต้องทำบุญ 100 วัน?

ตามความเชื่อไทย เชื่อกันว่า หลังจากผู้เป็นที่รักเสียชีวิตไปแล้ว วิญญาณจะยังคงวนเวียนอยู่กับร่างกายเป็นเวลา 100 วัน ญาติพี่น้องจึงจัดพิธีทำบุญ 100 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ และเป็นการส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ

2. ใครบ้างที่ควรทำพิธีลอยอังคาร?

พิธีลอยอังคาร เป็นพิธีที่นิยมทำควบคู่ไปกับพิธีทำบุญ 100 วัน ญาติพี่น้องสามารถเลือกทำพิธีลอยอังคารให้กับผู้ล่วงลับได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอครบ 100 วัน

3. สถานที่ไหนที่เหมาะแก่การทำพิธีลอยอังคาร?

สถานที่สำหรับทำพิธีลอยอังคาร นิยมทำที่แม่น้ำโขง ทะเล อ่าวไทย หรือแม่น้ำสายอื่นๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ญาติพี่น้องสามารถเลือกสถานที่ที่สะดวก และเหมาะสม

4. ของใช้สำหรับพิธีกรรมมีอะไรบ้าง?

ของใช้สำหรับพิธีกรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย อาหาร ของถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าบังสุกุล ญาติพี่น้องสามารถเตรียมของเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

5. ควรแต่งกายอย่างไรสำหรับพิธีกรรม?

ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะแก่การทำพิธีกรรมทางศาสนา

6. มีข้อควรระวังอะไรบ้างสำหรับพิธีกรรม?

 • ควรเลือกสถานที่ทำพิธีที่เหมาะสม
 • ควรเตรียมของใช้สำหรับพิธีกรรมให้พร้อม
 • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ควรปฏิบัติตนตามประเพณี
 • ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย

7. พิธีกรรมเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีกรรมเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ และรูปแบบของพิธีกรรม โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)

8. สามารถติดต่อวัดหรือสถานประกอบพิธีฌาปนกิจเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

สามารถติดต่อวัดหรือสถานประกอบพิธีฌาปนกิจในท้องถิ่น เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ

9. มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการทำพิธีกรรมเหล่านี้หรือไม่?

ญาติพี่น้องควรปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ด้วยความเคารพ และศรัทธา และควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย

พิธีทำบุญ 100 วัน และพิธีลอยอังคาร เป็นประเพณีไทยที่แสดงถึงความกตัญญู และความศรัทธา การทำพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติ และเป็นการปลอบโยนจิตใจญาติพี่น้องให้คลายความทุกข์โศก

ทั้งนี้ ญาติพี่น้องควรปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ด้วยความเคารพ และศรัทธา และควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย