ตัวอย่าง พิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารแม่พี่หนุ่ม

พิธีลอยอังคารแม่พี่หนุ่ม 19 มิถุนายน 2559

พิธีลอยอังคาร ณ ปากอ่าว

ลอยอังคาร ณ ปากอ่าว จ.สมุทรปราการ 

พิธีลอยอังคาร ท่าเรือวัดบางนางเกรง

พิธีลอยอังคาร ลูกค้า ท่าเรือวัดบางนางเกรง จ.สมุทรปราการ