คำอธิษฐานเวลาลอยอังคาร

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 9 เรือลอยอังคาร

คำอธิษฐานเวลาลอยอังคาร รวบรวมคำอธิษฐานที่เหมาะสำหรับใช้ในพิธีลอยอังคาร มีทั้งคำอธิษฐานทั่วไปแบบสั้นและแบบส่วนตัว พร้อมตัวอย่างบทความ และเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อประยุกต์ใช้ประกอบพิธีลอยอังคาร

คำอธิษฐานลอยอังคารทั่วไป

อธิษฐานก่อนลอยอังคาร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมน้อมรำลึกถึง (ชื่อผู้วายชนม์) ผู้เป็นที่รักยิ่ง 

ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ประกอบพิธีลอยอังคาร เพื่อส่งดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) สู่สุคติในภพภูมิที่ดี 

ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทวยเทพเทวดา 

โปรดอำนวยพรให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) 

พ้นจากทุกข์โศก และโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำ 

ขออุทิศส่วนกุศลนี้ แด่ (ชื่อผู้วายชนม์) และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) 

สถิตอยู่ในภพภูมิที่ดี มีความสุขสงบ 

ปราศจากจากทุกข์ภัยทั้งปวง ด้วยเทอญ

อธิษฐานหลังลอยอังคาร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทวยเทพเทวดา 

โปรดนำพาดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) สู่สุคติในภพภูมิที่ดี 

และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) คุ้มครองรักษา 

และประทานพรให้แก่ข้าพเจ้า และครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือ 

ปราศจากจากทุกข์ภัยทั้งปวง ด้วยเทอญ

คำอธิษฐานเพิ่มเติม

อธิษฐานให้ผู้วายชนม์ไปสู่สวรรค์

ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทวยเทพเทวดา 

โปรดนำพาดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) ไปสู่สวรรค์ 

และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) ได้พบกับความสุข 

ความสงบ และความร่มเย็น ด้วยเทอญ

อธิษฐานให้ผู้วายชนม์ได้เกิดใหม่ในภพที่ดี

ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทวยเทพเทวดา 

โปรดนำพาดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี 

และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) ได้พบกับความสุข 

ความเจริญรุ่งเรือง และปราศจากจากทุกข์ภัยทั้งปวง ด้วยเทอญ

คำอธิษฐานแบบสั้น

ขออัญเชิญดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) สู่สุคติในภพภูมิที่ดี 

และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) คุ้มครองรักษา 
 
และประทานพรให้แก่ข้าพเจ้า และครอบครัว มีความสุข 

ความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากจากทุกข์ภัยทั้งปวง ด้วยเทอญ

คำอธิษฐานแบบส่วนตัว

คุณสามารถปรับแต่งคำอธิษฐานให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้วายชนม์

และสิ่งที่คุณอยากอวยพรให้กับพวกเขา

หมายเหตุ
 • คุณสามารถเลือกอ่านคำอธิษฐานเพียงบทเดียว หรืออ่านทั้งหมดก็ได้
 • คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำอธิษฐานให้เหมาะสมกับความเชื่อของคุณ

ตัวอย่างบทความ

บทความ: คำอธิษฐานเวลาลอยอังคาร

คำอธิษฐาน:

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมน้อมรำลึกถึง (ชื่อผู้วายชนม์) ผู้เป็นที่รักยิ่ง 

ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ประกอบพิธีลอยอังคาร เพื่อส่งดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) สู่สุคติในภพภูมิที่ดี 

ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทวยเทพเทวดา 

โปรดอำนวยพรให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) พ้นจากทุกข์โศก และโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำ

ขออุทิศส่วนกุศลนี้ แด่ (ชื่อผู้วายชนม์) และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) สถิตอยู่ในภพภูมิที่ดี 

มีความสุขสงบ ปราศจากจากทุกข์ภัยทั้งปวง ด้วยเทอญ


ในช่วงเวลาที่เรายืนอยู่ ณ ริมแม่น้ำแห่งนี้ สายน้ำที่ไหลริน เปรียบเสมือนการเดินทางของดวงวิญญาณ 

ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) เดินทางไปสู่สวรรค์ และพบกับความสุข ความสงบ และความร่มเย็น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศล จากการทำบุญในครั้งนี้ ให้แด่ (ชื่อผู้วายชนม์) และขอให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) 

ได้โมทนาในกุศลผลบุญ และผลบุญนี้ ขอจงส่งผลให้ดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และประสบความสำเร็จในชีวิต 

ข้าพเจ้าขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และทวยเทพเทวดา โปรดคุ้มครองรักษา และประทานพรให้แก่ข้าพเจ้า และครอบครัว 

มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากจากทุกข์ภัยทั้งปวง 
ด้วยเทอญ

เนื้อหาเพิ่มเติม

 • บทความนี้สามารถนำไปใช้ประกอบพิธีลอยอังคารได้
 • คุณสามารถปรับแต่งคำอธิษฐานให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้วายชนม์
 • คุณสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความทรงจำของคุณกับผู้วายชนม์
 • คุณสามารถอ่านบทความนี้ให้ผู้อื่นฟังได้
 • คุณสามารถพิมพ์บทความนี้แจกให้กับผู้มาร่วมพิธี
ตัวอย่างเนื้อหาเพิ่มเติม
 • “ข้าพเจ้ายังจดจำรอยยิ้มของ (ชื่อผู้วายชนม์) ได้เสมอ”
 • “(ชื่อผู้วายชนม์) เป็นคนที่ใจดีและมีเมตตา”
 • “ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่มี (ชื่อผู้วายชนม์) อยู่ในชีวิต”
 • “ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม (ชื่อผู้วายชนม์)”
บทสรุป

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพ และความอาลัยต่อผู้วายชนม์ การอธิษฐานด้วยความจริงใจ จะเป็นการส่งกำลังใจให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ ไปสู่ภพภูมิที่ดี

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***