คำกล่าวลอยอังคาร คำกลอนลอยอังคาร

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 1 คำกล่าวลอยอังคาร

ตัวอย่างคำกล่าวคำกลอน: การลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่จัดขึ้นหลังจากการฌาปนกิจ เพื่อเป็นการส่งวิญญาณผู้วายชนม์ให้ไปสู่สุคติ โดยญาติจะนำเถ้ากระดูกของผู้วายชนม์ใส่ลงในเรือหรือกระทง แล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำ

ความหมายของการลอยอังคาร:

 • เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์
 • เป็นการส่งวิญญาณผู้วายชนม์ให้ไปสู่สุคติ
 • เป็นการปลดปล่อยวิญญาณผู้วายชนม์จากภพชาติ
 • เป็นการแสดงถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธ

คำกล่าวลอยอังคาร:

 • คำกล่าวทั่วไป:

“ขออัญเชิญดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) จงไปสู่สุคติภพ จงพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และมีความสุขสงบชั่วนิรันดร์”

 • คำกล่าวแบบมีรายละเอียดเพิ่ม:

“ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ (ชื่อผู้วายชนม์) จงเสด็จสู่สวรรค์ชั้นฟ้า บุญกุศลที่ (ชื่อผู้วายชนม์) ได้กระทำไว้ ขออำนวยพรให้ท่านไปสู่สุคติภพ จงพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และมีความสุขสงบชั่วนิรันดร์”

 • คำกล่าวแบบสั้นๆ:

“ขออัญเชิญดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้วายชนม์) ไปสู่สุขคติ”

คำกลอนลอยอังคาร:

 • กลอนตัวอย่างที่ 1:

สายน้ำไหลริน ดั่งชีวิตผันผ่าน
จากโลกนี้ลา ล่องลอยสู่ฟากฟ้า
อัฐิธาตุลอยล่อง ใจอาลัยห่วงหา
ดวงวิญญาณสู่สุขคติ นิรันดร์กาล

 • กลอนตัวอย่างที่ 2:

รำลึกถึง รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
รำลึกถึง น้ำตาและความห่วงใย
รำลึกถึง ทุกช่วงเวลาที่ผ่านเลย
แม้จากลา กายไม่อยู่ ใจยังตรึง

 • กลอนตัวอย่างที่ 3:

น้ำตาแห่งความเศร้า คลอเคล้า
แฝงไว้ด้วยความรัก อาลัย
ขออวยพรให้ท่าน สู่สุขคติ
พ้นทุกข์ภัย นิรันดร์กาล

 • กลอนตัวอย่างที่ 4:

ระลึกคุณ งามล้นเกินกว่าคำใด
ระลึกคุณ บุญคุณอันยิ่งใหญ่
ระลึกคุณ ตราตรึงใจไม่เลือนหาย
ระลึกคุณ ตลอดไปชั่วนิรันดร์

 • กลอนตัวอย่างที่ 5:

ปล่อยวางแล้ว ภาระและพันธนาการ
ปล่อยวางแล้ว ความทุกข์และความโศกเศร้า
ปล่อยวางแล้ว กายเนื้ออันเปราะบาง
ดวงวิญญาณ สู่แดนสุขาวดี

 • กลอนตัวอย่างที่ 6:

สู่สุขคติ ภพภูมิอันเลอค่า
สู่สุขคติ แดนเกษมสำราญ
สู่สุขคติ พ้นทุกข์ภัยอันมืดมน
สู่สุขคติ นิรันดร์ตลอดกาล

หมายเหตุ:

 • บทความ คำกล่าว และคำกลอนข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง ญาติสามารถปรับแต่ง
  *** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือเป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***