ข้อห้ามพิธีลอยอังคาร

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 1 ข้อห้ามพิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ไม่มีข้อห้ามชัดเจนแต่มีข้อควรปฏิบัติเพื่อความเหมาะสม แก่ผู้ร่วมพิธีและญาติผู้ล่วงลับ บทความนี้รวบรวมข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

1. การแต่งกาย :พิธีลอยอังคาร

  • ห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าฉูดฉาด ดูความเหมาะสมกาละเทศะ
  • ควรแต่งกายสุภาพ เรียบง่าย สีขาว หรือสีโทนอ่อน

2. พฤติกรรม :พิธีลอยอังคาร

  • ห้ามส่งเสียงดัง ก่อความรำคาญ
  • ห้ามพูดจาเพ้อเจ้อ หรือพูดสิ่งไม่ดี
  • ห้ามเล่นสนุกสนาน เฮฮา หรือทำกิริยาไม่เหมาะสม
  • ห้ามเก็บอังคารของผู้ล่วงลับไว้

3. อาหาร

  • ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเรือ

4. อื่นๆ

  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงลงเรือ
  • ห้ามผู้ที่ป่วยหนักร่วมพิธี

หมายเหตุ

ข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อของ พิธีลอยอังคาร ญาติผู้ล่วงลับสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งสำคัญคือการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยจิตศรัทธา

*** ข้อความข้างต้นเป็นบทความตัวอย่างหรือ เป็นแนวทาง เอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อความถูกต้องกรุณาสอบถามผู้ให้บริการลอยอังคารหรือผู้รู้อีกครั้ง ***