สู่สุคติ: พิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร ลอยอังคารที่ไหนดี

บทส่งท้ายของชีวิต พิธีลอยอังคาร เปรียบเสมือนบทเพลงแห่งสายน้ำ บทส่งท้ายอันงดงามสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิต เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดีด้วยความสงบร่มเย็น ผ่านสายน้ำอันบริสุทธิ์ สะท้อนความเชื่อ ความศรัทธา และประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน

ย้อนรอยตำนาน สืบสานคติความเชื่อ พิธีลอยอังคาร

รากเหง้าของพิธีลอยอังคารนั้น สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ชาวอินเดียมีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ มีพลังชำระล้างบาปได้ นิยมนำศพไปเผาและลอยเถ้าถ่านลงในแม่น้ำคงคา เพื่อให้วิญญาณผู้ล่วงลับได้ไปสู่สวรรค์

สำหรับประเทศไทย พิธีลอยอังคารได้รับอิทธิพลจากทั้งศาสนาฮินดูและพุทธ ความเชื่อเรื่องธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายแตกดับ ธาตุทั้งสี่ควรกลับสู่สภาพเดิม ธาตุน้ำเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความเย็น สงบ ชุ่มชื่น เป็นการส่งวิญญาณสู่ภพภูมิที่ดี เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลรินอย่างอิสระ

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บทเพลงแห่งการอำลา

พิธีลอยอังคารประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. บูชาแม่ย่านางเรือ:

คณะญาติมิตรนำอังคารลงเรือ ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ดอกไม้ บูชาแม่ย่านางเรือ ขออนุญาตออกเรือ เริ่มต้นการเดินทางสู่ปลายทางแห่งจิตวิญญาณ

2. ไหว้อังคารบนเรือก่อนทำพิธีลอยน้ำ:

ประธานจุดธูปเทียน สรงน้ำอบ โรยดอกไม้ ไหว้อังคาร แสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้ล่วงลับ พิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาว แจกดอกกุหลาบแก่ญาติ สื่อถึงความรักและความห่วงใย

3. บูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร:

ประธานจุดเทียน 1 เล่ม ธูป 7 ดอก บนกระทงดอกไม้ 7 สี กล่าวบูชา ฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เทพเจ้าแห่งสายน้ำ เป็นการอัญเชิญและขอพรให้วิญญาณผู้ล่วงลับได้รับความคุ้มครอง

4. ล่องลอยสายน้ำ: พิธีลอยอังคาร:

ทุกคนยืนไว้อาลัย 1 นาที รำลึกถึงผู้ล่วงลับ ประธานโยนเหรียญลงทะเล ลอยกระทงดอกไม้ เป็นการซื้อที่และขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ประธานลงบันไดเรือ ลอยลุ้งอังคาร ญาติถือสายสิญจน์ ร่วมส่งดวงวิญญาณสู่ภพภูมิที่ดี โรยกลีบกุหลาบ ธูปเทียน ลงบนผิวน้ำ เป็นการอุทิศส่วนกุศล แล่นเรือวนซ้าย 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

บทสรุป

พิธีลอยอังคาร เป็นมากกว่าแค่การลอยเถ้าถ่านลงสู่สายน้ำ แต่เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับด้วยความรัก ความห่วงใย และความศรัทธา เป็นการปลดปล่อยให้วิญญาณได้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลรินอย่างอิสระ มุ่งสู่อนาคตที่ไร้ซึ่งความทุกข์

เพิ่มเติม
  • ขั้นตอนพิธีอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และความเชื่อ
  • ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำพิธี
  • ญาติควรแต่งกายสุภาพ แสดงถึงความเคารพ