ลอยอังคาร เมื่อไหร่ดี?

เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10 ลอยอังคาร

การลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมสุดท้ายของการจัดการศพตามคติไทย นิยมทำหลังจากเก็บอัฐิและเถ้าถ่านของผู้ล่วงลับไว้แล้ว โดยนำไปโปรยลงในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่ที่ผู้ล่วงลับเคยชอบ

แล้วจะลอยอังคารเมื่อไหร่ดี?

 • ไม่มีวันกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางครอบครัว บางบ้านก็ทำพิธีหลังจากวันเผาเลย บางบ้านก็เก็บไว้ให้ครบ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน
 • ฤกษ์ยาม บางครอบครัวอาจเลือกวันลอยอังคารตามฤกษ์ยามมงคล เพื่อความสบายใจ
 • ความสะดวก ควรเลือกวันที่สะดวกสำหรับสมาชิกครอบครัว
 • สภาพอากาศ หลีกเลี่ยงวันที่มีฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรง

ข้อควรระวัง ลอยอังคาร

 • ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่ลอยอังคาร
 • เลือกจุดลอยอังคารที่ปลอดภัย
 • เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น เรือ ดอกไม้ ธูป เทียน
 • แจ้งญาติมิตรให้ทราบวันและเวลา

เพิ่มเติมลอยอังคารเมื่อไหร่ดี?

 • ตามคติความเชื่อ:
  • นิยมลอยอังคารหลังจาก พิธีฌาปนกิจ 7 วัน 15 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน
  • บางคนเลือก วันมงคล ตามความเชื่อ
  • บางคนเลือก วันสะดวก ของครอบครัว
  • ไม่มีวันห้ามลอยอังคาร
 • ปัจจัยที่ต้องพิจารณา:
  • ความพร้อมทางใจ ของครอบครัว
  • สถานที่ลอยอังคาร:
   • แม่น้ำเจ้าพระยา
   • ทะเล
   • สถานที่ที่ผู้ล่วงลับเคยชอบ
  • สภาพอากาศ:
   • เลี่ยงวันที่มีคลื่นลมแรง
   • เลี่ยงช่วงฝนตก

คำแนะนำ:

 • ปรึกษากับ พระสงฆ์
 • ปรึกษากับ ญาติผู้ใหญ่
 • เลือก สถานที่ ที่เหมาะสม
 • เตรียม อุปกรณ์ ที่จำเป็น
 • แต่งกายสุภาพ
 • ตั้งจิตอธิษฐาน

ตัวอย่างบทความ

ลอยอังคาร ส่งวิญญาณสู่สุขคติ

(ชื่อผู้ล่วงลับ) ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ (วันที่) ครอบครัวได้จัดพิธีฌาปนกิจเมื่อวันที่ (วันที่) และเก็บอัฐิไว้เพื่อรอวันลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร จะจัดขึ้นในวันที่ (วันที่) เวลา (เวลา)(สถานที่)

ทางครอบครัวขอเชิญญาติมิตร ร่วมส่งดวงวิญญาณของ (ชื่อผู้ล่วงลับ) สู่สุขคติ

หมายเหตุ
 • บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม
 • อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่